El Pla fluvial 2022/27 preveu la dessalinitzadora del Foix

La dessalinitzadora de Cunit-Cubelles s’assemblarà a aquesta de la tordera, al municipi de Blanes (Maresme). (Foto: ACA)
26/08/2022 - 18:00h

La capacitat de la instal·lació que es farà entre Cunit i Cubelles permetrà molt probablement tractar un cabal mitjà de 57.600 m3 al dia

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, al qual pertany l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha recuperat la idea de construir la planta dessalinitzadora del Foix, ubicada en un indret encara per determinar entre els municipis de Cunit i Cubelles (Garraf) i que ja s’havia anunciat fa més d’una dècada.

Els creixents períodes de sequera deguts al canvi climàtic han determinat, entre d’altres aspectes, la recuperació de la iniciativa.

Per bé que no està decidida ni la ubicació concreta ni tampoc un projecte inicial de les seves característiques, sí que la intenció de fer aquesta planta per dessalar aigua del mar per millorar les reserves d’aigua potable al país s’ha inclòs en el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (conques internes) i el seu Programa de mesures per al període 2022-2027.

Aquest pla es troba en fase de resposta d’al·legacions i preveu una inversió superior als 2.380 milions d’euros, dels quals prop de 1.400 milions seran aportats de manera íntegra per l’ACA.

Des de la mateixa agència gestora dels recursos hídrics de Catalunya s’explica que “la gestió de l’aigua és dinàmica i requereix una mirada transversal i integradora del tot el seu cicle, especialment a Catalunya, amb un clima mediterrani que alterna sequeres recurrents amb fenòmens climàtics extrems i davant els riscos i els impactes actuals i previsibles a causa del canvi climàtic”.

“Això implica que les polítiques, les mesures i les inversions hagin de ser constants i revisables cada 6 anys, tal com preveu la Directiva marc de l’aigua des de l’any 2000”, s’apunta també des de l’ACA, que recupera la idea de construir la planta dessalinitzadora del Foix de la qual ja s’havia parlat a la primera dècada del segle XXI.

L’esmentat pla de gestió de l’aigua en el període 2022/2027 és el full de ruta de la planificació hidrològica a Catalunya i “està plenament enfocat a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, amb la inclusió d’indicadors i mesures que permetin garantir les demandes d’aigua, així com també la preservació i el bon estat dels ecosistemes hídrics”, es diu des de l’ACA.

Característiques
A l’espera de redactar-se’n un projecte, fonts de l’ACA expliquen que la planta dessalinitzadora entre Cunit i Cubelles tindrà molt probablement unes característiques i capacitat similars a la de la Tordera, inaugurada el 2002 a Blanes.

Va ser la primera planta a Catalunya per treure sal de l’aigua de mar amb l’objectiu de fer-la apta per al regadiu i el consum humà i proveeix d’aigua una població de més de 300.000 persones de les comarques del Maresme i la Selva.

Inicialment, es va concebre per produir fins a 10 hm3 d’aigua potable, però la sequera dels anys 2007 i 2008 va accelerar la decisió d’ampliar-la per duplicar-ne la capacitat, fins a 20 hm3. Això vol dir un cabal mitjà de fins a 57.600 m3 diaris. La dessalinitzadora del Foix ja es construiria inicialment amb aquesta capacitat productiva i, per exemple, podria incorporar prop de 6.000 membranes per retenir la sal de l’aigua del mar.

El rendiment d’eliminació de la sal de la planta de la Tordera és molt elevat, del 99,7%.

També et pot interessar

Comentaris