Notable increment del reciclatge a Santa Oliva amb el sistema porta a porta

16/05/2022 - 20:00h

El primer mes de recollida de residus a domicili augmenta la taxa de recollida selectiva de menys del 30% fins al 69%

El municipi de Santa Oliva va implantar el 15 de març un nou sistema de recollida de residus porta a porta i ja es disposen de les primeres dades per poder analitzar. El resultat del mes d’abril ha estat molt satisfactori, arribant fins al 69% de taxa de recollida de residus en fraccions i “reduint moltíssim la fracció resta”, s’apunta des de l’Ajuntament.

En comparació, abans d’instaurar el nou sistema porta a porta, amb la recollida amb contenidors a la via pública, la taxa de recollida de residus reciclats del mes de gener de 2022 no va arribar al 30%.

A més, durant el mes d’octubre de 2021 es van recollir 51.960 quilos de rebuig, mentre que en el mes d’abril de 2022 se n’han recollit 17.980, el que mostra una reducció molt significativa d’aquesta fracció. En relació a la brossa orgànica, a l’octubre passat es van recollir 2.340 quilos i ara, durant el mes d’abril, se n’han recollit 21.900.

Aquesta evolució positiva en volums de reciclatge implica també una reducció del cànon impositiu que l’Ajuntament de Santa Oliva ha de pagar pels volums de fracció resta. Si durant l’any 2021, de mitjana, aquest cànon va ser de 14.562,69€ (IVA inclòs) mensual, en el primer mes de recollida porta a porta aquest cànon ha suposat  2.013,20€; per tant, amb una reducció del 86% d’aquest import i suposant un estalvi global mensual del 40%.

La participació ciutadana, mesurada pel nombre total de cubells entregats, ha arribat fins al 88% al nucli antic, i al 75% al total del municipi, sumant-hi les urbanitzacions on hi ha ciutadans que només hi passen el cap de setmana. Aquests primeres dades reflecteixen un increment del reciclatge de la ciutadania amb el nou sistema que segurament encara pot anar millorant al llarg dels mesos. 

Pel que fa al capítol de les incidències, el tipus d’incident més comú (el 40% dels casos) es tracta de l’equivocació de dia a l’hora de treure els residus.

Finalment, pel que fa als abocaments incontrolats també s’espera que disminueixin en els pròxims mesos, com ha passat en la resta de municipis que han implantat aquest mètode de recollida.

També et pot interessar

Comentaris