La CUP de Sant Cugat Sesgarrigues presentarà noves al·legacions contra la MAT

28/03/2022 - 13:45h

Diumenge passat va rebre l’aval d’un centenar de veïns que van signar contra el traçat que passa pel municipi

A l’acte de diumenge passat, organitzat per l’assemblea local de la CUP de Sant Cugat, es van recollir gairebé un centenar de signatures, tot un èxit de participació per aquest municipi de mil habitants. La recollida va comptar amb la presència de la Plataforma No a la MAT Alt Penedès, que s’ha constituït recentment a la comarca per frenar aquest macroprojecte que travessarà municipis com Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca, Olèrdola o el mateix terme municipal de Sant Cugat Sesgarrigues. L’acte organitzat per la CUP es va convertir en una crida per tal de que la ciutadania es mobilitzi a través de les plataformes No a la Mat que s’estan creant al territori, en aquest cas, la de l’Alt Penedès. Les al·legacions redactades per la CUP i que seran presentades en nom de totes les persones que han volgut donar-hi suport, consideren en primer lloc que el projecte vulnera el dret d’accés a la informació i el dret a participació ciutadana en matèria mediambiental en considerar que “la publicació d’aquest anunci i el sotmetiment a informació pública de la documentació esmentada s’ha realitzat en unes condicions que suposen una vulneració flagrant de la normativa estatal, comunitària i internacional en matèria de participació del públic en assumptes ambientals”.

D’altra banda, la CUP entén que el projecte PEol-677 (projecte de MAT que és objecte deles al·legacions) és incompatible amb el planejament territorial català i, en concret, amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona segons el qual el projecte travessaria per sòl no urbanitzable d’obligada protecció, a banda de zones d’especial protecció protegits per la normativa especial derivada del Pla d’Espais d’Interès Nacional i de la Xarxa Natura 2000. A més a més, al seu pas per Vilafranca, Olèrdola i Sant Cugat, la nova MAT creuaria també per amplis terrenys que gaudeixen d’una especial protecció de la vinya, entenent per part de la CUP que l’impacte sobre el terreny agrícola és també un element a tenir en compte alhora de valorar aquest projecte. A més a més, per la CUP, el projecte de la MAT xoca amb la planificació de la xarxa elèctrica vigent a Catalunya i acusa a l’empresa Forestalia d’estar darrera d’aquest nou projecte amb la qual cosa s’incurriria en un cas de fragmentació de projectes. En aquest sentit la CUP acusa l’empresa Forestalia de parcel·lar el projecte de la MAT en projectes més petits per tal de difuminar les afectacions que tindrà a nivell medioambiental i d’impacte al territori.Un projecte amb un fort impacte al paisatge i la biodiversitat.

A banda de les afectacions territorials ja mencionades, la CUP ja va alertar que la línia Begues 400 (que transcorre en paral·lel al projecte presentat ara i que la formació anticapitalista considera que, evidentment, forma part del mateix projecte global) suposavaun fort impacte per l’entorn de l’Estany de la Saulonera i de la riera de Sant Marçal, paratges situats entre Olèrdola i Sant Cugat, que tornen a veure’s afectats pel traçat actual. Aquests espais són l’habitat natural de més de seixanta espècies animals, algunes d’elles amb especial protecció. Un macroporjecte contrari al model energètic que necessita el país. Des de la CUP s’entén que macroprojectes com el de la MAT van en la línia contrària a la Llei de Transició Energètica de Catalunya i acusen al Govern de la Generalitat de no avançar cap a un canvi de model energètic basat en la producció d’energia renovable i deproximitat. Per la CUP, aquest canvi de model energètic no es pot deixar en mans d’empreses privades i per això és imprescindible la creació d’una energètica pública que controli totes les fases del procés (producció i distribució de l’energia) així com la planificació pública de les necessitats i de les infraestructures energètiques. La planificació i la gestió pública així com la producció de l’energia a prop dels centres de consum, estalviaria la construcció d’aquestes grans infraestructures de transport d’energia. En aquest sentit, la CUP de Sant Cugat Sesgarrigues ja ha impulsat a nivell local la proposta de crearuna comunitat energètica local per tal de caminar cap a l’autosuficiència energètica del municipiUn projecte amb un fort impacte al paisatge i la biodiversitatA banda de les afectacions territorials ja mencionades, la CUP ja va alertar que la líniaBegues 400 (que transcorre en paral·lel al projecte presentat ara i que la formacióanticapitalista considera que, evidentment, forma part del mateix projecte global) suposavaun fort impacte per l’entorn de l’Estany de la Saulonera i de la riera de Sant Marçal, paratgessituats entre Olèrdola i Sant Cugat, que tornen a veure’s afectats pel traçat actual. Aquestsespais són l’habitat natural de més de seixanta espècies animals, algunes d’elles ambespecial protecció.Un macroporjecte contrari al model energètic que necessita el paísDes de la CUP s’entén que macroprojectes com el de la MAT van en la línia contrària a laLlei de Transició Energètica de Catalunya i acusen al Govern de la Generalitat de noavançar cap a un canvi de model energètic basat en la producció d’energia renovable i deproximitat. Per la CUP, aquest canvi de model energètic no es pot deixar en mansd’empreses privades i per això és imprescindible la creació d’una energètica pública quecontroli totes les fases del procés (producció i distribució de l’energia) així com laplanificació pública de les necessitats i de les infraestructures energètiques. La planificació ila gestió pública així com la producció de l’energia a prop dels centres de consum,estalviaria la construcció d’aquestes grans infraestructures de transport d’energia. En aquestsentit, la CUP de Sant Cugat Sesgarrigues ja ha impulsat a nivell local la proposta de crearuna comunitat energètica local per tal de caminar cap a l’autosuficiència energètica delmunicipi.

També et pot interessar

Comentaris