Adjudicada la nova museïtzació interior del castell de la Santa Creu

28/01/2022 - 12:00h

Aquest projecte ambiciós consolidarà la fortalesa com el gran monument del municipi de Calafell

L’Ajuntament de Calafell ha adjudicat els treballs de nova museïtzació de l’interior del castell de la Santa Creu. Aquesta intervenció, amb una forta base tecnològica, vol consolidar la fortalesa com el gran monument calafellenc i, a la vegada, com el principal atractiu turístic del nucli antic.

A més, es busca que la visita al castell ofereixi al visitant quelcom més que unes vistes panoràmiques exceŀlents com a única experiència. I es vol aconseguir amb elements que estimulin la visita i n’enriqueixin l’enfocament didàctic. L’objectiu és mantenir i augmentar el creixent nombre de visitants que rep la fortalesa d’any en any, un públic que contribueix a la dinamització del nucli històric.

L’adjudicació ha recaigut en l’empresa Playmedia, especialitzada en disseny i comunicació d’experiències, per un import de 268.774,97 euros. El termini d’execució, des de la signatura del contracte, serà de quatre mesos.
L’adjudicació ha patit un retard considerable a causa de la pugna entre les empreses aspirants davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Aquest retard ha comportat la pèrdua d’una subvenció que cobria el 50% del cost i que haurà d’assumir l’Ajuntament, que ha mostrat novament el seu enuig per aquesta mena de situacions.

Amb aquesta museïtzació es completen els treballs planificats en els darrers anys al castell pròpiament dit i als seus entorns. De cara al futur, l’Ajuntament ha tret a concurs la redacció d’un pla director. Aquest document determinarà les línies de protecció i conservació del monument durant els propers anys, així com del seu ús. L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de la Generalitat que cobreix part del cost d’aquest treball.

També et pot interessar

Comentaris