El CCAP demana un servei de transport públic entre els 3 hospitals del Consorci

24/01/2022 - 16:00h

El plenari també aprova l’elaboració d’un estudi per a la creació de comunitats energètiques municipals

El darrer ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i dins de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va donar compte de l’adjudicació, per part de la Junta de Govern, de 2 contractes per dur a terme actuacions FEDER.
El primer contracte, el subministrament d’elements d’eficiència energètica per canviar lluminàries al municipi d’Avinyonet del Penedès per altres de més eficients i menys contaminants i el segon contracte, el disseny i l’edició de tríptics per promocionar els espais museogràfics d’El Forn – Exposició Rural (Sant Cugat Sesgarrigues) i del Centre d’Interpretació del Paper a Cal Xerta (Sant Pere de Riudebitlles), incloses dins l’operació “Penedès 360º”.
Tot seguit es va donar compte de l’adjudicació, per part de la Junta de Govern, de 2 contractes corresponents a l’Àrea de Plans Transversals.

D’una banda, el contracte per lots del Servei de transport escolar per als propers 3 anys a les escoles i instituts públics de la comarca. El segon, el contracte negociat per a les rutes que havien quedat desertes en el contracte anterior. El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va informar que des de gener de 2022 ja estan prestant aquest servei les empreses adjudicatàries dels nous contractes.
Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte de l’adscripció de la consellera Montserrat Romagosa al grup polític comarcal d’En Comú Guanyem Penedès i de la seva designació a les comissions informatives permanents.

Dues mocions

L’apartat de mocions va iniciar-se amb una presentada pel grup comarcal d’En Comú Guanyem Penedès per a la implementació d’un servei de transport públic entre els tres hospitals que formen el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf i per a la millora del servei de transport públic ja existent entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. Montserrat Romagosa, portaveu d’ECGP, va explicar que “des de la Direcció del Consorci s’ha fet un estudi que ha situat en 27.226 els desplaçaments anuals d’usuaris, familiars i professionals. Aquest desplaçament es fa majoritàriament en transport privat o de pagament”.

D’acord amb la moció i d’acord amb l’encàrrec aprovat pel Parlament de Catalunya, el Consell Comarcal sol·licitarà a la Generalitat de Catalunya que, en el marc de la Taula de Mobilitat de l’Alt Penedès i en el termini de 3 mesos, faci un estudi sobre com establir un servei de transport públic que faciliti la mobilitat des de l’Alt Penedès, el Garraf i el municipi de Cunit, vers els centres hospitalaris de Sant Antoni Abat (Vilanova), Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca) i Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació de Sant Pere de Ribes, i també que faciliti la mobilitat dels professionals del Consorci que han passat a desenvolupar la seva jornada laboral repartida entre els 3 centres assistencials.

L’estudi ha de contemplar que aquest transport ha de servir també per millorar el transport públic en general entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Ribes. Finalment, la moció demana que en el termini de 6 mesos s’implanti aquest servei de transport públic.

Després va començar el debat d’una segona moció, presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, per a la creació de comunitats energètiques municipals amb l’assessorament i la coordinació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Pol Pagès, portaveu d’ERC, va explicar que “la principal causa de l’escalada dels preus de l’energia és l’oligopoli sobre la producció i la distribució d’energia. (…) L’alternativa passa perquè els municipis que ho vulguin creïn comunitats energètiques locals, coparticipades pel sector públic i per particulars, per produir i distribuir energia pública, neta i democràtica de quilòmetre zero”.

D’acord amb la moció, el Consell encarregarà un estudi de viabilitat per constituir comunitats energètiques als municipis de la comarca que hi estiguin interessats. Si l’estudi és favorable, des del Consell Comarcal es dotarà una partida del Fons Extraordinari Addicional de Generalitat per a la constitució de comunitats energètiques locals, amb aquesta finalitat.Ambdues mocions es van aprovar per unanimitat.

En acabar el debat de les mocions, el plenari va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de conseller comarcal d’Àlex Suàrez, de la CUP.

També et pot interessar

Comentaris