El govern de Castellví de la Marca marca les directrius per tirar endavant el PDU Sant Marçal-Cal Vies

Àrea on se situaria la nova zona de Sant Marçal-Cal Vies. FOTO: GENERALITAT
19/11/2021 - 12:00h

La semana passada es va celebrar una reunió entre ajuntament i Generalitat

Dijous passat, l’Alcalde Xavier Ramos i regidores i regidors, com a representants del municipi de Castellví de la Marca, es va reunir, juntament amb els altres delegats governamentals dels municipis veïns de Castellet i la Gornal i de l’Arboç, amb els representants tècnics i polítics del departament de Territori per abordar la represa dels treballs del Pla Director Urbanístic de Sant Marçal – Cal Vies.

L’objectiu d’aquesta reunió era fixar alguna de les millores que ja en el seu dia l’Ajuntament de Castellví de la Marca va aconseguir per avenir-se a la construcció del nou sector industrial. Els compromisos obtinguts a petició de Castellví de la Marca són:

Que el Pla Director Urbanístic només marcarà els objectius generals i les directrius de com ha de ser el futur sector mancomunat, tal com es preveu en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. D’aquesta manera, s’aconsegueix que el PDU no ordeni el territori i, per tant, que calguin tramitar, en cada cas, i posteriorment, els plans parcials, els projectes de reparcel·lació i els projectes d’urbanització. Aquest fet permet que hi hagi un mínim de sis fases més de participació ciutadana.

Que el sector es desenvolupi en un mínim de quatre fases, es prioritzi i s’iniciï pel sector de la fàbrica Robert Bosch per afavorir la seva reindustrialització, perquè els seu tancament immediat preveu la pèrdua de 230 llocs de treball. Les següents fases no es començaran a urbanitzar ni a edificar fins que les anteriors no estiguin 100% ocupades i a ple rendiment. Mentre no es desenvolupin les fases, aquestes seguiran per a usos agraris.

La tercera petició és que l’aprovació dels plans parcials (excepte el de la Robert Bosch) ha de venir precedida per un consens territorial a l’entorn del Pla Territorial Parcial del Penedès.

Per últim, el PDU no classificarà ni ordenarà el sòl. El que si que farà és desclassificar per permetre la reducció del 20% del sòl industrial actual i existent des de fa vint anys.

Aquests acords complementen els acords assolits en les anteriors reunions. L’Alcalde Xavier Ramos es mostra convençut que només “avaluant amb criteris d’oportunitat, sostenibilitat i visió de futur, el nou sector industrial serà un valor afegit per al municipi i la seva reindustrialització i no una amenaça” i expressa que “l’Ajuntament vetllarà perquè aquests compromisos, així com els assolits anteriorment, es vegin reflectits en l’execució del nou PDU”.

Ramos també ha reiterat “la voluntat de transparència i comunicació amb els veïns i veïnes de Castellví de la Marca perquè puguin participar en les futures decisions”.

També et pot interessar

Comentaris