Cunit liquida el Pla d’Ajust econòmic quatre anys abans del previst

Jaume Casañas i Xavier Lorenzo en la presentació de la situació financera de l’Ajuntament de Cunit.
16/11/2021 - 14:13h

L’alcalde i el regidor d’Hisenda remarquen que el municipi disposa d’una situació financera per començar a invertir sense tuteles

L’alcalde i el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Cunit, Jaume Casañas i Xavier Lorenzo, respectivament, han anunciat aquest dimarts en roda de premsa la sortida de l’administracio del Pla d’Ajust que condicionava la hisenda municipal des de la seva aprovació per part del Ministeri d’Hisenda de l’Estat, com a mesura imprescindible per a regular el deute municipal en aquell moment.

L’Ajuntament de Cunit va introduir en els diferents mecanismes aprovats per l’estat l’import de 21.801.480,59 euros, dels quals més de 16 milions d’euros es devien en facturació a proveïdors; i ara pot sortir del Pla d’Ajust signat el 2015 quatre anys abans del que es preveia, el 2025, perquè la situació econòmica i financera de l’administració local s’ha capgirat en positiu.

En aquell moment es comptava amb un nivell d’endeutament (financer i comercial) del 230% sobre els seus ingressos corrents, mentre que aquesta ràtio ha baixat fins al 37% previst per a final del 2022. Per tant, molt per sota del 110% d’ingressos corrents anuals que la llei fixa per no haver d’estar tutelat financerament a l’hora de voler fer noves inversions.

Reducció del deute i reducció del període mitjà de pagament

A banda de rebaixar la ràtio d’endeutament del 230% al 37%, també ha millorat força el període mitjà de pagament a proveïdors del consistori cunitenc. Així, s’ha passat d’una mitjana de 730 dies el maig del 2011 a menys dels 30 dies que recomana la llei l’octubre d’aquest 2021.

Des del govern cunitenc es recorda que a principis del 2012, l’ajuntament comptava amb unes obligacions reconegudes pendents de pagament de 216.317,65 euros i per aquest motiu es va adherir a l’anomenat “Fons de Finançament per al Pagament a Proveïdors”, més conegut com a ‘Pla Zapatero’ i amb l’objectiu de cancel·lar aquest deute mitjançant retencions mensuals en la participació en tributs de l’Estat. El Pla d’Ajust presentat en aquell moment no va ser validat pel Ministeri d’Hisenda.

En el segon mecanisme de pagament a proveïdors, la Corporació va rebre informe favorable del seu pla d’ajust per part de la Secretaria general de coordinació autonòmica i local, de data 20 de maig de 2013 i va concertar una operació de préstec per import de 571.004,96 euros.

En el tercer mecanisme de pagament a proveïdors també va rebre informe favorable a la revisió del Pla d’Ajust anterior en data 24 de setembre de 2013 i va concertar un préstec per import de 2.382.801,63 euros.

Finalment, el 5 de febrer de 2015, la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE) va acordar la possibilitat de formalitzar préstecs amb els criteris de prudència financera, d’acord amb la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera de 5 de febrer de 2015 (BOE de 7 de febrer), per l’import de les obligacions assumides amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors (FFPP) pendents de compensar.

Com a conseqüència d’aquest nou mecanisme de finançament, el ministeri autoritza a l’Ajuntament de Cunit a la formalització d’una operació d’endeutament a 10 anys per l’ìmport pendent a amortitzar al Fons de l’Estat en data 31 de maig de 2015, és a dir, 14.866.341,86 euros.

Al novembre de 2019, l’Ajuntament de Cunit va agrupar els préstecs com a mesura obligatòria per part de la CDGAE, la qual va aprovar mesures de suport a les Entitats Locals, mitjançant la modificació de les condicions financeres de les retencions i dels préstecs amb el Fons de Finançament dels Ens Locals (FFEELL).

Això permet l’agrupació dels préstecs per un import de 8.119.386,17 euros, import viu fins a la data actual ja que ens aquests dies s’ha realitzat la darrera amortització.

Amb aquesta darrera amortització, l’Ajuntament de Cunit ha complert amb totes les exigències i requisits establerts per l’Estat, anticipant la cancel·lació 4 anys i sortint així del Pla d’Ajust que condicionava l’economia local.

Valoració positiva

Tant l’alcalde Jaume Casañas, com el regidor d’ Hisenda Pública, Xavier Lorenzo, coincideixen en manifestar que “tot i la finalització d’aquest Pla d’Ajust, la despesa municipal continua marcada per la fiscalització prèvia, per la racionalització i per l’eficiència en la utilització dels recursos públics. En aquest sentit, el compromís amb la sostenibilitat financera de la corporació a mig i llarg termini és total.”

D’aquesta manera, la situació financera garanteix poder afrontar les inversions necessàries per a prestar els serveis locals amb paràmetres de màxima qualitat.

En aquest sentit, Jaume Casañas i Xavier Lorenzo han apuntat que per a l’any 2022 Cunit doblarà les seves inversions, fins els 2,7 milions d’euros, i que esperen millorar notablement el servei de neteja viària i la recollida de residus amb un nou contracte públic després del venciment de l’actual, a final del mateix any que ve.

Entre les inversions previstes hi ha 900.000 euros per a la millora de la via pública, 400.000 euros per a l’adquisició de terrenys molt probablement per a la promoció d’habitatge social; 300.000 euros per a diverses actuacions a la façana marítima, entre les quals l’habilitació de lavabos públics oberts tot l’any (190.000 euros), més mobiliari urbà, un ‘xiringuito’ nou (120.000 euros), apostar per l’energia fotovoltaica o la construcció de més vials bici entre els centres cívics, el CAP i la zona esportiva, entre d’altres actuacions.

“Guanyem en autonomia i afrontem reptes de futur amb una estabilitat financera que no teníem”, ha resumit l’alcalde Jaume Casañas.

També et pot interessar

Comentaris