Presenten un itinerari de vianants entre el nucli de Sant Martí i el Castell

21/10/2021 - 11:00h

Es vol millorar la seguretat de vehicles i vianants amb una ruta pel marge esquerre de la BV-2129

La Diputació de Barcelona ha realitzat el projecte de construcció d’un itinerari de vianants a la carretera BV-2129 a Sant Martí Sarroca. El projecte, que ha estat presentat a l’Ajuntament, comprèn el tram de via en cul de sac que uneix el nucli urbà de amb barri de la Roca, el més antic del municipi, on hi ha el conjunt monumental de l’església de Santa Maria i el Castell, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Aquest tram de la BV-2129, entre els PK 0,0 i 1,050, és la única via d’accés al barri de la Roca, un nucli que compta amb pocs habitatges, molts dels quals són els vianants que usen aquesta via com a ruta saludable o d’esbarjo per fer passejades i també com a via d’accés al conjunt monumental del Castell.

Actualment aquests vianants no disposen de cap itinerari segur i disposa de voreres en cap dels dos marges de la calçada, que te un traçat sinuós i de poca amplada, on s’ha detectat un excés de velocitat dels vehicles que hi circulen. L’objectiu del projecte és millorar la seguretat de vehicles i vianants, creant un itinerari de vianants pel marge esquerre de la carretera fins al turó de la Roca.

L’actuació donarà continuïtat a l’itinerari en el tram urbà amb la construcció d’una passera al costat de pont del torrent Sec i es pacificarà el trànsit de la via amb la implantació de diversos elements reductors de velocitat al llarg del recorregut. Aquestes parteixen del respecte als valors paisatgístics i patrimonials del turó de la Roca.

La proposta d‘actuació per millorar les condicions de seguretat i connectivitat tant de vehicles com de vianants s’ha plantejat de manera que l’impacte sobre l’entorn existent sigui el mínim possible. Les actuacions consisteixen en la creació d’un itinerari de vianants en el marge esquerre de la carretera, a nivell de calçada, aprofitant l’espai existent entre la plataforma de la carretera i les finques confrontades, i allà on és possible, especialment el tram entre el pont sobre la Riera de les Anguiles i el camí de la Font, construir un itinerari de major amplada, que permetrà la plantació d’arbrat i la creació d’una zona d’estada que permeti gaudir del paisatge.

El projecte inclou la construcció d’una passera adossada al pont existent sobre la Riera de les Anguiles i una alta passera en el pont existent sobre el torrent Sec, per tal de connectar el nou itinerari amb les voreres actuals del tram urbà. Així mateix, es construiran tres plataformes elevades en diferents punts del tram on la carretera és més estreta o es preveu una major afluència de vianants, per tal que els vehicles redueixin la seva velocitat i es prioritzi la mobilitat del vianant sobre el vehicle, aconseguint així la pacificació de la via.

L’actuació inclourà una millora del drenatge actual de la carretera amb la canalització de la cuneta actual del marge esquerre, així com la millora d’alguns dels serveis bàsics de subministrament com és la xarxa d’aigua potable. També s’inclou la instal·lació d’un sistema d’enllumenat públic de baixa intensitat amb balises encastades al llarg de l’itinerari per tal de respectar i preservar de la contaminació lumínica, l’entorn d’especial interès paisatgístic. Només es preveu la col·locació de fanals en el tram de l’itinerari més proper al nucli urbà, entre el pont de les Anguiles i el camí de la Font.

També et pot interessar

Comentaris