Es presenta el projecte de remodelació dels carrers Tarragona i Verge de Montserrat

14/10/2021 - 10:00h

L’Ajuntament de Sant Martí Sarroca farà una modificació que permetrà una millora d’accés a l’escola Jaume Balmes

L’Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha presentat públicament el projecte de remodelació dels dos carrers que donen accés a l’entrada principal de l’escola Jaume Balmes. S’aprofitarà aquesta intervenció per eliminar les barreres arquitectòniques (pals de llum, senyals de tràfic i escocells al mig de les voreres) i convertir la zona més segura donant prioritat als vianants (amb una part del tram de plataforma única).

La presentació del projecte va anar a càrrec del seu autor, l’arquitecte Fèlix Belmar López, acompanyat per l’arquitecte municipal, Jordi Galtés, i de tots els membres de l’Equip de Govern. Va tenir lloc a la Sala Polivalent el passat 7 d’octubre, davant dels veïns que viuen en aquests dos carrers, uns veïns que no hauran de pagar per aquesta remodelació, ja que la totalitat del finançament es repartirà entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca (que ja va fer una modificació del pressupost per poder utilitzar el romanent en intervencions com aquesta). El projecte final ascendeix a 721.610,29 €, dels que 550.000 € són procedents de subvencions. El pressupost final s’ha incrementat en 65.000 euros, perquè s’ha trobat la canalització del clavegueram d’aquesta zona en molt mal estat i s’aprofitaran les obres per reparar-la.

L’objectiu de la presentació era informar als veïns de com ha quedat la seva redacció, després de l’aprovació per Ple Municipal, per tal que es puguin fer, durant el període de publicació, les al·legacions o propostes que es creguin oportunes. Durant la presentació, alguns dels presents van fer preguntes sobre la recollida d’aigües pluvials damunt la plataforma única, les connexions de línies de subministrament que s’hauran de soterrar quan s’eliminin els pals o com quedaran els aparcaments. Un altre tema que va sorgir va ser la possibilitat de que l’escola tingués un únic accés pel Passeig de la Zona Esportiva, a l’altra banda del pati però, pel volum d’alumnes, és recomanat mantenir els dos punts d’entrada. Independentment de l’escola, també es va comentar el fet de que aquests dos carrers s’han d’arranjar, perquè no compleixen la normativa pel que fa a les voreres. Una normativa que també afecta a d’altres carrers del nucli urbà i que també caldrà anant remodelant.

També et pot interessar

Comentaris