Nou pla per a la millora de la seguretat ciutadana al Vendrell

27/09/2021 - 14:22h

La Policia Local incrementa els efectius al carrer i les campanyes en contra de l’incivisme a la via pública

La Policia Municipal del Vendrell ha posat en marxa el Pla Especial de Millora de la Convivència i la Seguretat (PEMCS) per reforçar la seguretat i la convivència als carrers del municipi. El nou pla contempla augmentar el nombre d’agents al carrer, recuperar les patrullespolicials a peu per les zones comercials i carrers principals dels barris i nuclis habitats i endegar campanyes específiques contra l’incivisme.

Segons l’Ajuntament del Vendrell, aquest pla complementa l’objectiu, en el qual ja s’hi treballa, de reduir l’interinatge al cos de la policia local amb agents funcionaris amb formació i capacitat plena; amb la primera convocatòria de places d’agents funcionaris de carrera en deu anys i la convocatòria de places en comissió de serveis.

D’acord amb les dades de la Junta de Seguretat del Vendrell, amb un augment dels delictes amb força contra les persones i propietats, i com a conseqüència de la pandèmia i els canvi d’hàbits que aquesta ha provocat, es fa necessari implementar mesures especials que reverteixin les dades i la percepció sobre la seguretat i la convivència al municipi.

En aquest sentit, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha manifestat que “el fort impacte econòmic i social de la Covid-19 fa necessària una inversió extra en recursos, dotacions i capacitació de la Policia Municipal del Vendrell perquè pugui continuar garantint la convivència als nostres carrers”.  

El PEMCS, elaborat i acordat amb la Policia Municipal del Vendrell, amb un increment de la jornada dels agents i comandaments per reforçar els torns i serveis, establirà un calendari de campanyes específiques de caràcter preventiu, informatiu, dissuasori i d’intervenció centrades en la seguretat a les zones comercials del centre vila, Carretera de Valls, Tancat, Coma-ruga, etc., patrulles a peu als barris i nuclis habitats amb més densitat de població i activitat comercial, control normativa de trànsit dels VMP (patinets), control d’abocaments incontrolats, la prevenció i actuació en calent contra les ocupacions d’habitatges, la persecució del “menudeig” i furts a persones i propietats, el control per evitar botellots i aturar les actituds incíviques als carrers i places.

La primera d’aquestes campanyes específiques ja està operativa, amb el reforç de patrulles a peu a la zona comercial en horari comercial.

La propera campanya específica que s’activarà tot seguit és la d’informació i sanció sobre l’ús dels VMP (patinets). El calendari de campanyes específiques incidirà successivament sobre els aspectes de convivència i seguretat que en els darrers mesos han generat més problemàtiques.

El PEMCS s’acompanyarà del necessari seguiment amb indicadors de progrés i d’assoliment, i dels recursos destinats per fer l’adequada avaluació del mateix.

També et pot interessar

Comentaris