Atorgades les obres de rehabilitació de la fase 1 del Poliesportiu Municipal de la Bisbal

Avatar
14/04/2021 - 21:28h

El contracte adjudicat per 1.071.094,73 € inclou les obres de rehabilitació del poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors

El passat dilluns la Junta de govern local de la Bisbal del Penedès va aprovar l’adjudicació definitiva de les obres de rehabilitació de la fase 1 del Poliesportiu Municipal a l’empresa M i J Grúas SA per un import d’1.071.094,73 €.

La fase 1 contempla la construcció d’una edificació annexa al pavelló amb una superfície total de 364 m² unida al pavelló, zona on actualment hi ha les barbacoes. El nou edifici serà d’una sola planta i comptarà amb: un porxo d’accés, el vestíbul des d’on s’accedeix a les grades, l’administració i control d’accés, els serveis higiènics per al públic, els 2 vestidors per als equips, vestidors dels tècnics i àrbitres, la infermeria, el local de neteja, els 2 passos (peus nets i bruts) i l’accés a grades.

Per la licitació s’hi van presentar 10 empreses. Un cop valorades les ofertes presentades provisionalment l’empresa VORACYS SL va adjudicar-se les obres, a la que se li van donar uns dies per a poder justificar el preu a la baixa, fet anormal, de les obres. Com que no es va presentar la justificació, la segona empresa classificada Mi J Grúas SA va tenir el termini de deu dies hàbils per presentar la documentació necessària per justificar disposar dels mitjans i d’haver constituït la garantia definitiva procedent.

L’adjudicació definitiva de les obres és competència del Ple, però està delegada a favor de la Junta de Govern Local per l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. Així, tot i que les sessions de la Junta no es voten amb públic, quan són competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. A causa de les mesures adoptades per evitar la propagació de la COVID-19, els punts del dia de la Junta es graven en vídeo i es publiquen per garantir la transperència cap al públic interessat. L’enllaç a la sessió de la Junta de Govern Local: https://youtu.be/kGFK5OHSdN4.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “els regidors i regidores de l’oposició van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic i podien assistir a la votació d’aquest punt”. El punt va incorporar-se a l’ordre del dia el mateix dilluns, per via urgent, i va ser aleshores quan els regidors de l’oposició van rebre la corresponent notificació a la seva bústia de correu electrònic.

També et pot interessar

Comentaris