La CUP de Sant Cugat Sesgarrigues porta l’Ajuntament al Síndic de Greuges

Avatar
25/03/2021 - 10:00h

Denuncien que, un any després, encara no s’ha sol·licitat l’opinió del Consell Jurídic Assessor, tal i com l’equip de govern es va comprometre

La CUP de Sant Cugat Sesgarrigues ha denunciat al Síndic de Greuges que l’Ajuntament encara no ha sol·licitat dictamen al Consell Jurídic Assessor sobre la nul·litat del contracte signat amb l’empresa Mensurtech, S.L sobre el control del trànsit mitjançant instal·lació de radars al municipi, tal com s’hi va comprometre l’abril del 2020.

La polèmica arran de la instal·lació del radar neix a partir de l’any 2018 quan el llavors govern del PSC contracta els serveis de l’empresa esmentada per instal·lar el radar sense tenir en compte que des de l’any 2001 aquestes competències havien estat delegades al Servei Català de Trànsit. El radar estigué més d’un any sense funcionament i s’activà quan el govern del PSC ja es trobava en funcions, el juny del 2019.

PUBLICITAT

A finals del 2019, aprovat en ple per ERC i PSC i amb l’únic vot en contra de la CUP, l’Ajun-tament, per rescindir el contracte, va pagar una indemnització de 173.691,26€ euros a l’empresa Mensurtech S.L com a compensació per la retirada del radar que s’havia instal·lat a la carretera BV-2429. L’empresa va reclamar una indemnització pel valor de les multes no recaptades ja que el contracte que s’havia signat amb el consistori establia que Mensurtech S.L cobraria el 69% de la recaptació municipal provinent d’aquest radar.

La CUP va denunciar que, no havent-se pogut produir cap recaptació municipal de les mul-tes, per incompetència del l’Ajuntament per imposar-les, a l’empresa no li corresponia cap tipus d’indemnització i que, de fet, el contracte signat el 2018 és nul de ple dret en no poder-se executar perquè l’Ajuntament no tenia competències per signar-lo. A més a més, la CUP alertà que el pagament de més de 170.000 euros en concepte d’indemnització suposava una desproporció inacceptable en relació als 14.990 euros en què estava valorat el con-tracte i acusà al govern d’ERC d’haver cedit a les pressions de l’empresa comprometent així una part important del pressupost municipal de pràcticament el 15% del mateix.

PUBLICITAT

Per tot això, la CUP va posar com a condició imprescindible per facilitar l’aprovació dels pressupostos del 2020 que se sol·licités dictamen al Consell Jurídic Assessor de la Gene-ralitat per tal de declarar nul de ple dret el referit contracte. Si el dictamen fos favorable, s’obriria la porta a què l’Ajuntament recuperés els més de 170.000 euros pagats. La moció s’aprovà per part de l’equip de govern.

Avui la CUP posa en coneixement del Síndic de Greuges aquests fets per tal de que sol·liciti a l’Ajuntament el compliment de l’acord signat en Ple presentant la sol·licitud de dictamen al Consell Jurídic Assessor.

També et pot interessar

Comentaris