Aprovada definitivament la nova via ciclista urbana del Vendrell

Avatar
22/02/2021 - 18:30h

Tindrà un recorregut d’uns dos quilòmetres i costarà prop de mig milió d’euros

El projecte d’obres per la implantació de la via ciclista urbana al municipi del Vendrell, entre la zona escolar i l’estació de rodalies del Vendrell, cofinançat mitjançant subvenció FEDER,  ha estat aprovat definitivament, un cop s’ha certificat que no s’han rebut al·legacions durant el termini d’exposició pública.

PUBLICITAT

L’edicte de l’aprovació definitiva del projecte està publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.632 de 3 de febrer de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat núm. 8331 de 2 de febrer de 2021.

Actualment, l’Ajuntament del Vendrell està realitzant els tràmits necessaris per a licitar obres mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària. L’import d’execució per contracte és de 446.506,48 euros IVA inclòs.

L’import de les obres un cop realitzada la licitació pot resultar inferior. El cofinançament de l’actuació a través de la subvenció FEDER és el 50% de la despesa subvencionable determinada per les bases de la subvenció regulades per l’ ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Les obres previsiblement tindran una durada de 5 mesos i s’executaran durant aquest any 2021.

Dos quilòmetres

L’itinerari ciclista tindrà una longitud total d’uns dos quilòmetres, desenvolupant-se en carril bici i, en alguns trams, en vorera bici, principalment en aquells punts en què per seguretat viària dels ciclistes està recomanat que sigui així (interseccions no regulades per semàfors, rotondes).

PUBLICITAT

Es connectaria el casc urbà del municipi de costat a costat, comunicant l’estació de ferrocarril del Vendrell i l’estació d’autobusos amb l’accés a la via verda que arriba als nuclis de les platges, la zona escolar (equipaments escolars de primària i secundària, centres de formació especial, escola d’idiomes, centres de formació d’adults, centres de formació municipal) i la zona esportiva (pavelló d’esports, piscina municipal, complex esportiu), passant per altres equipaments d’interès, com són els Jutjats, i a prop d’altres, com les instal·lacions de la Seguretat Social i l’Eina (Edifici Camí Reial).

També et pot interessar

Comentaris