L’Ajuntament de Llorenç del Penedès aprova un pressupost de 2,4 milions d’euros

Edifici de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès.
22/02/2021 - 14:00h

El capítol d’inversions aquest any 2021 puja a 800.000 euros

El ple de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès va aprovar els pressupostos per al 2021 amb un import total de 2,4 milions d’euros de despeses corrents i 800.000€ d’inversions. Això suposa un augment global de 600.000 euros respecte l’any 2020, que va ser de 2,6 milions, tenint en compte els 800.000 euros que es destinaran a inversions extraordinàries.

Aquestes inversions consistiran en la millora de la xarxa d’aigua potable i la renovació de tot l’enllumenat públic del municipi substituint les làmpades de sodi per leds. Per executar-les es comptarà amb el romanent de tresoreria existent i s’augmentarà el deute municipal. 

Des del consistori llorencenc es destaca que aquestes actuacions suposaran un gran estalvi econòmic amb una reducció d’entre 30.000€ i 35.000€ anuals de la factura de la llum i la reducció de pèrdua d’aigua potable i optimització del servei a mitjà i llarg termini. Per aquest motiu, tot i la crisi actual, des del govern municipal s’ha cregut necessari mantenir l’execució d’aquestes actuacions de millora.  

Tot i les inversions previstes, enguany els impostos es congelen per no augmentar la pressió a les famílies i empreses que ja han de suportar els problemes derivats de la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la Covid-19. A més, properament s’anunciaran exempcions per a autònoms i empreses que van haver de tancar durant la pandèmia per tal d’ajudar-les a continuar amb la seva activitat.

Per a la realització dels pressupostos 2021, s’ha fet un estudi molt exhaustiu de cada àrea per conèixer els costos dels serveis prestats per la corporació. Amb aquesta informació s’ha pogut acotar molt més les partides de cada àrea, ajustar-les a la realitat i d’aquesta manera, portar un control molt més real i ajustat a la realitat. 

Es poden consultar els detalls dels pressupostos 2021 a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès en aquest enllaç: http://www.llorenc.cat/index.php/informacio-oficial/pressupostos

També et pot interessar

Comentaris