El Vendrell negocia posar 48 pisos buits a lloguer social

Un bloc d’habitatges al Vendrell propietat d’un gran tenidor i que està okupat.
Ricard Vinyals
13/11/2020 - 12:00h

Els propietaris de 296 immobles han pagat 39.098 euros més per l’impost de l’IBI que al 2019, una mesura per incentivar que els posin al mercat

L’equip de govern de l’Ajuntament del Vendrell espera que l’any que ve es comencin a veure els fruits de la decisió de gravar amb un recàrrec del 50% l’Impost de Béns Immobles (IBI) a bancs, grans tenidors i fons d’inversió propietaris de diversos pisos buits al municipi amb l’objectiu que aquests habitatges puguin posar-se a disposició del mercat de lloguer social.

La mesura es va començar a aplicar als pressupostos d’aquest 2020 i, segons ha apuntat el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, l’import liquidat per aquest recàrrec ascendeix a 39.098,05 euros, una xifra que s’incrementarà notablement l’any que ve, segons el pressupost del 2021 aprovat provisionalment el mes d’octubre passat, atès que s’estima que la recaptació pel mateix concepte creixerà en uns 112.000 euros, fins a un total de 151.000 euros més que el que es recaptava d’IBI als grans tenidors fins l’any passat.

PUBLICITAT

L’IBI és l’impost principal que aporta recursos econòmics a un ajuntament, i en el cas del Vendrell suposa uns 23 milions d’euros anuals, d’un pressupost global d’aproximadament 58 milions d’euros.

Baltasar Santos vol remarcar que l’objectiu i èxit de la decisió de penalitzar als grans tenidors de pisos buits no és la voluntat de recaptar més diners per aquest concepte, sinó pressionar-los amb aquest recàrrec perquè facin el pas de posar-los al mercat de lloguer.

La raó de l’esmentat augment pressupostari previst per al 2021 per l’aplicació d’un increment de l’IBI als propietaris de diversos pisos per habitar respecte d’aquest 2020 és que el gravamen s’ha aplicat aquest any a grans tenidors de més de 5 pisos buits i en un percentatge entre el 30% i el 50% del preu de l’impost i l’any que ve la mesura ja afectarà els propietaris de 3 immobles buits i el fet que hauran de pagar ja d’entrada un recàrrec en el rebut del 50%.

Pisos desocupats des de fa més de dos anys
L’aplicació d’un increment del tipus d’IBI per als grans tenidors de pisos buits que s’ha aplicat al municipi del Vendrell per primer cop aquest 2020 partia inicialment d’un cens de 2.073 habitatges que suposadament estaven desocupats com a mínim des de feia dos anys i que, com apuntàvem, són propietat de bancs i fons d’inversió.

Tanmateix, en més de la meitat d’aquests pisos –exactament 1.271– l’Ajuntament del Vendrell ha comprovat que hi havia persones empadronades i que, per tant, no són pisos desocupats com a tal. El criteri per saber si un habitatge està efectivament desocupat s’establia amb les dades d’empadronament municipal i amb els consums d’aigua.

El consistori vendrellenc té pendent de comprovar amb les dades de consum uns 802 habitatges suposadament buits. De manera efectiva, aquest any ha pogut establir que 390 pisos complien els requisits per ser objecte d’un increment en el preu de l’IBI. Un cop presentades 94 aŀlegacions per part dels propietaris, finalment s’ha aplicat el recàrrec a un total de 296 habitatges. L’import recaptat ha estat el ja citat de 39.098,05 euros.

Negociacions obertes
El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament del Vendrell ha explicat també que aquest mes de novembre (per tant, a un mes i mig de tancar el 2020) s’han iniciat converses amb els propietaris de prop d’una cinquantena d’habitatges susceptibles de posar al mercat de lloguer social.

Això voldria dir fer-ho a un preu que no arribés a un 30% del salari mínim interprofessional, donats els casos concrets. “Estem en converses per a la cessió pel mercat de lloguer de 40 pisos propietat de la Sareb (l’anomenat banc dolent) i 8 pisos més de particulars”, ha dit Baltasar Santos.

PUBLICITAT

El mateix regidor reconeix que “molts d’aquests habitatges s’hauran d’arreglar una mica o refer força perquè no tenen cèdula d’habitabilitat, i també n’hi ha d’ocupats”.

Atès cada cas, el consistori vendrellenc hauria de negociar la possibilitat d’establir lloguers socials als actuals okupes que s’hi estan iŀlegalment.
Val a dir que el preu del lloguer d’habitatges al municipi del Vendrell és el més baix entre les grans poblacions de la vegueria Penedès, i està 70 cèntims d’euro el metre quadrat per sota, per exemple, de la ciutat de Tarragona i de Vilafranca del Penedès, com es pot comprovar a la taula adjunta.

Increment dels empadronaments
El regidor d’Hisenda del Vendrell també ha explicat que en els últims anys s’han incrementat força els expedients d’empadronament a la capital del Baix Penedès sense poder acreditar la titularitat o lloguer de l’habitatge.

Cal remarcar, en aquest sentit, que les sol·licituds d’empadronament no són el mateix que l’empadronament efectiu al municipi, a la qual cosa està obligada l’administració pública, i el regidor assegura que es compleix. Així, si entre els anys 2012 i 2014 les demandes per empadronar-se en un pis del qual no s’acreditava la titularitat no arribaven a la mitja dotzena anual, el 2017 i el 2018 –últimes dades disponibles– havia pujat fins a les 65 i les 88 sol·licituds, respectivament.

La raó de l’augment podria ser, segons Baltasar Santos, la normativa: “Com que per llei hem d’empadronar tothom sí o sí, això anima la gent a demanar aquest empadronament”. Aproximadament un terç dels expedients d’empadronament sense acreditació de titularitat de l’habitatge al Vendrell són denegats.

També et pot interessar

Comentaris