L’Ajuntament de Torrelles de Foix aprova el compte general

28/09/2020 - 22:01h

Al tancament de l’exercici del 2019, el ràtio d’endeutament de la corporació se situa en el 86,9%, una mica per sobre dels dos milions d’euros.

El ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix va aprovar la setmana passada per unanimitat el compte general de l’exercici 2019. 

L’alcalde, Sergi Vallès, va presentar els principals detalls econòmics de la proposta i va destacar el treball i esforç realitzat pel govern en els darrers anys, al costat dels tècnics municipals, per tal de posar al dia les finances de l’Ajuntament.

Els comptes del 2019 deixen un resultat pressupostari positiu de 286 mil euros, així com un romanent de tresoreria de 258 mil euros. L’esforç municipal per contenir i ajustar les despeses ha permès també aprimar el dèficit i, al tancament de l’exercici, el ràtio d’endeutament de la corporació se situa en el 86,9%, una mica per sobre dels dos milions d’euros.

L’estavi net l’any 2019 va ser del 9,33%

Millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat públic

L’auditoria energètica encarregada per l’Ajuntament de Torrelles de Foix ha permès impulsar un sèrie de modificacions i mesures sobre la xarxa elèctrica, com l’anul·lació de 12 subministraments innecessaris i la rebaixa de potències en aquells quadres que ja disposen de llums LED, i que ja esà donant resultats molt positius per que fa als costos i l’eficiència energètica.

Després de dos mesos aplicant les noves tarifes, s’ha assolit un estalvi mità d’un 45% als set quadres on s’han aplicat canvis de potència.

Seguint amb el projecte d’eficiència energètica, l’Ajuntament continuarà avançant en la renovació del 100% de l’enllumenat públic, substituïnt les llums de sodi per models LED, un procés llarg que va iniciar-se al 2014 i que compta amb una subvenció procedent dels fons europeus FEDER. En paral·lel a aquesta substitució, progressivament s’ajustarà la potència dels quadres a la necessitat real de consum amb els nous elements, que ofereixen un millor rendiment amb menys consum. 

En aquests moments s’està treballant també en la renovació de les torres de llum del camp de futbol i de l’enllumenat a la urbanització de Can Coral, i que està previst que s’executi en els propers mesos amb una subvenció de la Generalitat a través del PUOSC

També et pot interessar

Comentaris