Cunit aprova l’ordenança de civisme i convivència

25/09/2020 - 19:00h

El document aprovat inicialment aquest dijous es va anunciar el mes de juliol

El ple de l’Ajuntament de Cunit va aprovar aquest dijous, de manera inicial, la nova Ordenança de Civisme i Convivència, que havia estat anunciada el mes de juliol.

A partir d’ara es dona un tràmit de 30 dies d’informació pública i un període d’audiència prèvia a les entitats veïnals del municipi.

L’objectiu principal d’aquesta ordenança, segons remarca el consistori cunitenc, és l’establiment d’un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu, que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre ciutadans i ciutadanes i que estableixi mecanismes per corregir i, si s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.

El document, que es centra tant en l’entorn urbà com en l’ús dels béns públics, contempla un règim de sancions, tot i que també incorpora, com a important novetat, l’adopció de mesures alternatives per qui la incompleixi, sempre que l’infractor reconegui la responsabilitat i tingui la voluntat  de participar en accions comunitàries per la reparació dels danys.

D’entre les novetats es destaca la prohibició de realitzar obres menors els diumenges a domicilis.

L’alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, ha avançat que es crearà un grup d’Agents Cívics per a informar a la ciutadania.

També incorpora, com a important novetat, l’adopció de mesures alternatives per qui la incompleixi, sempre que l’infractor reconegui la responsabilitat i tingui la voluntat  de participar en accions comunitàries per la reparació dels danys.

També et pot interessar

Comentaris