L’Ajuntament de l’Arboç posa en marxa 3 noves línies de subvencions per al comerç al detall

13/09/2020 - 12:00h

El període per sol·licitar-ho s’iniciarà a partir del proper 28 de setembre fins al 14 d’octubre, i es podrà fer a través de la Seu Electrònica i amb cita prèvia

L’Ajuntament de l’Arboç posa en marxa 3 noves línies de subvencions destinades al comerç al detall i serveis de proximitat. Conscients de les circumstàncies especials que a dia d’avui tenen parcialment paralitzat a gran part del teixit productiu, assistencial i de serveis del municipi, alguns dels quals, s’han vist obligats a tancar i haver de fer front igualment a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant malgrat el tancament com llum, aigua, lloguer, salaris, seguretat social. 

El Govern Municipal, per tal d’ajudar i que comerços, empreses i serveis puguin recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible, ha establert 3 noves línies de subvencions a la despesa tributària municipal:

  • Línia 1: Primer semestre de la taxa de recollida d’escombraries de l’activitat.
  • Línia 2: Primer i segon trimestre de la taxa d’ocupació de la via pública amb parades del mercat setmanal.
  • Línia 3: La taxa d’ocupació de la via pública amb taules, cadires i tarimes des del mes de març fins al mes de setembre de l’any 2020.

Aquesta subvenció, aprovada per unanimitat per tots els grups municipals ascendirà a un màxim de 500€. Per poder accedir-hi cal ser autònom, microempresa o empresa fins a 15 treballadors amb el domicili a l’Arboç, estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i és necessari haver suspès l’activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma o que hagin tingut una reducció del 75% de la seva facturació i que hagin registrat pèrdues econòmiques com a conseqüència dels efectes del Covid-19.

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa. En el cas que una empresa tingui més d’una activitat i, una d’elles, l’hagi pogut mantenir oberta, no podrà ser beneficiària d’aquest ajut. Tampoc podran rebre l’ajut aquells que, malgrat tenir l’establiment tancat, hagin continuat cobrant al 100% les quotes als seus usuaris.

També et pot interessar

Comentaris