Cau en un 8,65% la generació de residus però puja la d’envasos

Judit Benages
20/05/2020 - 16:00h

Segons la Mancomunitat la recollida selectiva d’envasos ha augmentat per un major consum de productes envasats de neteja.

Segons les xifres de residus recollits de que disposa la Mancomunitat Penedès-Garraf, en els mesos de març i abril de 2020, s’han recollit més 16.000 tones de fracció resta, el que suposa un disminució del 10,41% respecte al mateix període d’ara fa un any. Per mesos, al març baixen un 3,56% les tones de residus urbans, mentre que a l’abril la baixada de tones és del 20,57%. La recollida de fracció orgànica també disminueix en un 8,68% i en total s’han recollit més de 1.700 tones entre els mesos de març i abril.

Per contra, en aquest mesos, la recollida selectiva d’envasos ha augmentat notablement en un 22,21%, arribant fins casi les 1000 tones recollides. També ha crescut en un 2,93% la recollida selectiva de vidre respecte a les tones recollides en el mateix període de 2019. Aquestes xifres permeten valorar l’impacte del COVID19 en la generació de residus a l’Alt Penedès i al Garraf, i posen de manifest que el confinament ha comportat una retracció de l’activitat comercial i de serveis (bars, restaurants), que ha tingut una incidència directa en la disminució de les tones produïdes de fracció resta i orgànica. D’altra banda, l’increment dels envasos lleugers és degut al major consum a les llars pel fet d’estar en confinament així com un major consum de productes envasats de neteja.

PUBLICITAT

La previsió és que augmentin altre cop les tones de residus recollits a mesura que avancin les fases de desconfinament i s’activin de nou les activitats econòmiques. Per aquest motiu, Jordi Bosch, Vicepresident de l’àrea de Residus de la Mancomunitat diu que cal donar valor als residus que es generen, dipositant-los al contenidor corresponent, i adoptar mesures que evitin el malbaratament alimentari i contribueixin a reduir  la quantitat de residus que es generen a les nostres comarques.

També et pot interessar

Comentaris