La Generalitat impulsa una nova àrea d’activitat econòmica al Penedès

Avatar
31/07/2019 - 17:20h

Proposen un polígon de 110 hectàrees entre els municipis de l’Arboç, Castellví de la Marca i Castellet i la Gornal

La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC), presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha donat compte de l’avanç del Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies. L’objectiu d’aquest Pla és crear les condicions per establir un nou polígon d’activitat econòmica, bàsicament logística, al Penedès, al llarg de l’eix central d’infraestructures i vinculat a la futura central intermodal de mercaderies del Logis Penedès. El Govern va impulsar la redacció d’aquest PDU arran de les peticions dels tres ajuntaments que afecta ­­-l’Arboç (Baix Penedès), Castellví de la Marca i Castellet i la Gornal (Alt Penedès)- per crear un polígon supramunicipal d’activitat econòmica.

Es tracta d’uns municipis situats a la plana del Penedès, on es concentren les principals infraestructures i la major part de la població. És un àmbit, doncs, amb bones condicions de localització i accessibilitat per a acollir nova activitat econòmica, que complementi els actuals polígons industrials del sud de Vilafranca i de l’entorn dels Monjos. Cal recordar que el Pla director territorial del Penedès, aprovat el 2008, i els planejaments municipals ja preveien una àrea d’activitat econòmica supramunicipal en aquesta zona.

No obstant, la plana penedesenca també és un àmbit caracteritzat pel gran valor dels espais agrícoles i dels corredors ecològics. És per això que el PDU establirà mesures per minimitzar el consum de sòl urbanitzable i  racionalitzar-ne l’ús. En concret, els objectius del PDU són els següents: Delimitar i executar un nou centre d’activitat econòmica que aprofiti l’alta connectivitat territorial a través dels eixos viaris i ferroviaris; Preveure un desenvolupament urbanístic sostenible, en continuïtat amb els nuclis urbans existents; Configurar grans àrees d’espais lliures a l’entorn dels corredors fluvials, especialment de la riera de la Múnia i el torrent de la Bruixa; Possibilitar una ordenació flexible dels sòls destinats a activitat econòmica, prioritzant les parcel·les de grans dimensions on es puguin implantar complexos d’activitat logística; Establir un tractament especial de les façanes que siguin visibles des de les infraestructures viàries.

PUBLICITAT

El PDU ha estudiat els sòls urbanitzables dels tres municipis per determinar des del punt de vista supramunicipal la ubicació i ordenació òptima per a la nova àrea d’activitat econòmica. Es tracta d’un àmbit de 310 hectàrees de superfície i delimitat per l’AP-7, l’N-340, la BV-2176 i la BV-2171. Aquesta ubicació se cenyeix a uns límits físics clars del territori i evita les discontinuïtats dels espais oberts. En total, la nova zona d’activitat econòmica ocuparà 110,27 hectàrees de superfície, gairebé un 20% menys del que permetria el planejament dels tres municipis afectats (130 hectàrees).  Igualment, es classificaran com a sòl no urbanitzable tots els terrenys que no tinguin la dimensió o la ubicació aconsellable per formar part d’aquest nou polígon d’activitat. A la Comissió s’ha donat compte del contingut de l’avanç del PDU, així com del resultat de l’audiència als ajuntaments i del procés participatiu per recollir les propostes dels municipis, associacions i veïns de la zona. Aquestes aportacions serviran per enriquir i detallar el document.

El document se sotmetrà a informació pública abans de les aprovacions provisional i definitiva.

Perplexitat des de l’entitat Provegueria Penedès

Davant d’aquesta notícia l’entitat Provegueria Penedès ha manifestat la seva sorpresa i perplexitat, davant d’aquest intent d’adaptació del planejament vigent, que no van ser comentades pels representants del Departament en el passat Congrés d’Art i Paisatge, fet que consideren que hauria sigut el normal en el seu discurs de transparència…. Demanen públicament que és paralitzi qualsevol intent de modificació dels plans vigents fins l’aprovació del Pla Territorial parcial del Penedès, després de ser aprovada al Parlament, la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 223/1983 per a fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès, i que al cap de més de 9 anys, és faci públic d’una vegada l’avantprojecte, que ve sofrint un retard injustificable.

I es pregunten, com afectaria a l’eix central d’infraestructures, a la xarxa viària i ferroviària? Com afectaria al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i al Catàlegs de Paisatges? Ens cal crear noves àrees industrials en aquets espais, quan al Penedès tenim polígons amb molt de terreny buit? El passat 17 de juliol és va iniciar la fase de participació pública fins el 30 de setembre; en aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s’adreça la consulta poden fer les seves aportacions. Del 30 de setembre fins el 30 de novembre serà la fase de tancament; en aquesta fase l’òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la seva incorporació en el contingut de la norma a desenvolupar. Tot i que és la Generalitat qui ho tira endavant i qui ho executa, l’Ajuntament de Castellví de la Marca vol que tothom hi pugui dir la seva. És per aquest motiu que el 4 de setembre es realitzarà una audiència pública amb el Sr. Josep Armengol, sub-director general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà de la Generalitat de Catalunya, on s’exposarà el projecte i s’obrirà un espai de participació entre el veïnat.

També et pot interessar

Comentaris