Sant Martí Sarroca ja té el nou cartipàs municipal

04/06/2018 - 07:46h

El ple municipal de l’Ajuntament s’ha reunit amb caràcter ordinari aquest dijous. El nou govern municipal ha plantejat un ordre del dia amb fins a 14 punts que s’han aprovat per àmplies majories.

La sessió ha començat donant compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, incloent la designació de tinents d’alcalde, la composició de la junta de govern local i la creació de comissions informatives amb representació de tots els grups municipals cada quinze dies. Fins ara, només se celebrava una comissió prèvia als plens municipals, cada dos mesos. També s’ha aprovat un nou model d’assignacions econòmiques per assistència als regidors, donant més pes al ple municipal i a les comissions informatives i reduint l’assignació econòmica per assistència a les juntes de govern. En aquest acord també s’ha eliminat la dedicació exclusiva que tenia l’anterior alcalde del municipi. D’aquesta manera, ni l’alcalde ni els tinents d’alcalde tindran cap sou amb dedicació l’Ajuntament. L’alcalde, Josep Olivella, ha assegurat que “l’objectiu de les comissions informatives és poder parlar, treballar i dialogar amb tots els grups municipals”.

La sessió del plenari ha servit per reactivar projectes com el conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal per incloure al projecte turístic comarcal “Penedès 360º”, que compta amb un important finançament de fons europeus (FEDER), les segones fases de rehabilitació i museïtzació del castell, i que s’ha aprovat per unanimitat. El segon tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Albert Tort, ha assegurat “que un govern ha de preparar projectes de municipi com aquest, donat que el castell és la icona cultural i del patrimoni històric més important de Sant Martí, i a més, treballar per sumar el màxim nombre de regidors del consistori a aquests projectes, a través d’un marc de diàleg que ha de permetre treballar en benefici del municipi”.

També s’ha aprovat el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona pel desenvolupament d’un projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa. L’alcalde Josep Olivella ha explicat que el nou govern s’havia reunit amb la Diputació per concretar alguns aspectes com el combustible utilitzat i les connexions amb les instal·lacions municipals que en faran ús. L’oposició (CUP i ERC) ha comentat que aquests projectes ja els havien treballat també en el govern anterior i han criticat que no s’haguessin aprovat fa uns mesos amb el govern format per tres regidors. Per la seva banda, el portaveu de CiU, ha recordat a CUP i ERC que en el mateix ple s’acabaven d’aprovar, per exemple, unes comissions informatives que el grup demanava reiteradament per crear espais de diàleg i col·laboració, i que aquest era un exemple de la diferència entre el context polític anterior i l’actual. Per part del grup socialista – Movem Sant Martí, el primer tinent d’alcalde Pere Cano ha manifestat que el seu grup sempre ha votat favorablement i ha treballat els projectes, amb l’objectiu de sumar majories per governar i activar de manera efectiva el progrés del municipi.

Per altra banda, el govern ha portat a aprovació una àmplia modificació de pressupost que injecta 736.920€ per reactivar el funcionament de l’Ajuntament i donar sortida a l’activitat municipal que s’està realitzant per part del govern. El tercer tinent d’alcalde i regidor d’hisenda, Ramon Carbó, ha explicat la modificació de crèdit augmenta la capacitat d’inversió en matèria de manteniment de camins i neteja de rieres, vies públiques, mobiliari urbà, manteniment de clavegueram i neteja de pous d’aigua, manteniment del cementiri, parcs i jardins, cultura i esports… També s’hi inclouen els diners per al manteniment de la piscina i el pavelló, parcs i jardins, etc. La modificació de pressupost també inclou crèdits extraordinaris per dotar de pressupost la pavimentació del camí de les  Cantarelles, el projecte de renovació de la xarxa d’aigua a la Rovira Roja, els equipaments per a processos d’informació i la renovació d’equipament a l’arxiu municipal. Carbó també ha explicat que s’havia informat la delegació sindical sobre la voluntat de complir els compromisos d’equiparació de sous dels treballadors municipals prenent com a guia l’estudi de la Diputació de Barcelona i que es planificaria una altra modificació de crèdit per fer aquests ajustos ben fets i amb compromís efectiu, en resposta a preguntes de la CUP, que també ha preguntat sobre la piscina municipal. El govern ha explicat que donat que l’anterior govern no va iniciar la licitació corresponent a temps, ara caldrà ajustar el pressupost al màxim legal permès en un procediment directe per tal de poder, en menys d’un mes, contractar els serveis essencials per obrir la piscina i realitzar les obres necessàries per deixar-la en condicions, alhora que per la següent temporada es treballarà per reactivar el projecte de millora, “no només prometent els projectes, sinó dotant-los de pressupost i realitzant-los”.

El ple també va votar i aprovar per 8 vots a favor i l’abstenció dels tres regidors de CUP i ERC la proposta del grup municipal socialista – Movem Sant Martí de crear una comissió d’estudi regular de les ocupacions il·legals al municipi, amb l’objectiu de tenir un protocol d’actuació per aplicar i mesures com l’eliminació de fraus d’aigua, denunciar i posar en coneixement els delictes i, d’acord amb un cens d’habitatges buit, poder aplicar mesures preventives per fer més difícil l’accés a habitatges susceptibles. Aquesta proposta s’havia presentat en anteriors sessions del ple i l’anterior alcalde, Antoni Ventura, n’havia impedit la seva votació fins a dues ocasions.

També s’ha aprovat el projecte de pèrgola a l’escola, que ha defensat Francesc Puche, regidor d’Educació en nom del govern municipal, i la del projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable de la Rovira Roja, en el tram de Cal Mames a Cal Tico. L’alcalde Josep Olivella ha afirmat que aquest era un projecte important per la situació de les canonades i de l’aigua a la Rovira Roja.

El ple ha aprovat també les festes locals, una modificació de l’ordenança per venta en alta de l’aigua a altres administracions i s’ha manifestat el condol per qui va ser mestra de l’escola Jaume Balmes, Isabel Ayala.

També et pot interessar

Comentaris