L’Ajuntament de Calafell regularitza la propietat de més d’un milió de metres quadrats de sòl com a patrimoni municipal

28/07/2009 - 15:56h

L’Ajuntament de Calafell ha passat balanç de dos anys d’esforços per normalitzar la situació del patrimoni municipal del sòl, afectat per la falta d’inscripció registral de moltíssimes adquisicions de propietats i cessions de vials, zones verdes i terreny d’equipament, fruit del creixement urbanístic. La superfície afectada és de 1,1 milions de metres quadrats, el triple de la que tenia inscrita l’Ajuntament a nom seu. Ja se n’han pogut “recuperar” 189.716,67 metres quadrats. La resta, tot i constituir el gruix de superfície, està concentrat en poques “propietats”: per exemple, els més de 150 quilòmetres de carrers del nucli de Segur de Calafell.
Tot i que una compra-venda o una cessió estigui escripturada davant notari, l’anterior propietari pot emparar-se en què continua figurant com a titular al registre per vendre la finca, hipotecar-la o fins i tot pagar un deute tributari amb un bé que és de l’Administració reclamant. També pot donar-se el cas que aquests bens acabin embargats. L’equip de govern municipal ha descrit situacions absolutament surrealistes provocades per aquest problema.
“Aquest municipi ha arribat a tenir embargats els carrers d’una urbanització, Calafell Residencial. El promotor del pla parcial continuava figurant al registre com a propietari dels terrenys els bancs van embargar-li les ‘finques’ per uns deutes”, ha explicat el tinent d’alcalde de Territori, Ramon Ferré.
El procés de regularització ha donat altres sorpreses. Per exemple, que els dos camps de futbol municipal, que tenen més de 25 anys, no han estat propietat municipal formal fins fa poques setmanes. O que l’església romànica de Sant Miquel, el principal monument del nucli de Segur, datada al segle XIII i recentment catalogada, continuava a nom dels urbanitzadors de la zona. O que un terç de l’espai on hi ha el mercat municipal i 700 places d’aparcament al nucli de la Platja, també “era” encara de qui ho va vendre a l’Ajuntament. O que hi ha equipaments públics, com escoles, construïts en terreny que figura registralment com a privat.
Amb la regularització duta a terme, l’Ajuntament de Calafell evitarà d’entrada una font de constants conflictes legals. En segon lloc, podrà gestionar correctament el patrimoni municipal, amb la possibilitat d’alienar o permutar finques, si ho considera necessari. I, en tercer lloc, podrà incorporar a la comptabilitat municipal aquests propietats, com actiu patrimonial.
El procés de regularització aconseguirà tancar un 80% dels casos que hi havia. El 20% restant, que es concreta a la zona de Mas Mel, està vinculat a les negociacions amb promotors en el marc del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, actualment en fase de redacció.

També et pot interessar

Comentaris