La Generalitat aprova un nou paquet d’ajuts de 30 milions pel sector de la vinya

16/01/2024 - 12:12h

Per tractar de mitigar els efectes de la sequera

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a conseqüència de la situació extraordinària que s’està vivint va acordar amb el sector a través de la Taula Agrària el quart paquet d’ajuts que està dotat amb 20 milions d’euros destinats a la vinya amb l’objectiu de pal·liar els efectes que està causant la sequera al camp de Catalunya.

L’ajut consistirà en 450 euros per hectàrea de vinya fins a un màxim de 40 hectàrees per agricultors professionals, i de 20 hectàrees per a la resta. I quedaran excloses aquelles explotacions que superin els 8.000 quilos per hectàrea de producció.

Per tal de promoure la valorització i la singularització de les produccions catalanes, el Departament també ha aprovat la concessió d’ajuts per a la utilització del most concentrat rectificat (MCR) en l’elaboració de vins escumosos de qualitat per un import de 263.847 euros, que han beneficiat a 25 cellers. En aquesta convocatòria s’han comprat 138.245 kg de most.

Pel que fa a la convocatòria d’aquest ajut prevista pel 2024, inclourà l’excepcionalitat provocada per la sequera, i s’acceptarà de forma puntual, el most obtingut de segona premsada.

En relació amb els ajuts a la promoció de vi en tercers països corresponents a la campanya 2023-2024, Acció Climàtica ha destinat 5,8 milions d’euros amb l’objecte de millorar la competitivitat dels vins catalans, cosa que inclou obrir i diversificar mercats vitivinícoles. Enguany, aquests ajuts han beneficat a 61 cellers i han suposat una inversió total d’11,6 milions d’euros. En relació amb l’any passat, l’import concedit ha crescut en prop d’un milió d’euros i s’ha beneficiat a 8 cellers més.

Una altra línia d’ajuts és l’adreçada a empreses que vulguin realitzar inversions per a la millora de la producció o comercialització de productes vitivinícoles. Durant el 2023 es van concedir 4,89 milions d’euros a 21 sol·licitants, que van suposar una inversió total de 21,5 milions d’euros. La divisió de dues convocatòries va permetre atendre la major part de les sol·licituds especialment les dels petits cellers.

Actualment, està oberta una nova convocatòria d’aquests ajuts, el termini de la qual finalitza el 31 de gener de 2024. També han revertit en el sector 1,4 milions d’euros dels ajuts a cooperatives corresponents al 2023 i 303.822 euros dels ajuts del Pla Estratègic Alimentació Catalunya.

Sobre la nova unitat específica d’inspectors dedicada al sector vitivinícola, creada l’any 2023, complint una de les demandes de la Taula del Cava, s’ha anunciat l’augment d’efectius aquest 2024. Aquesta unitat, que està focalitzada en el compliment de la normativa del sector vitivinícola ha obert 22 expedients amb 24 operadors a partir de les quals 11 s’han resolt amb sanció, 6 expedients continuen oberts i 5 estan en tràmit. L’import de les sancions realitzades fins ara sumen 85.261 euros. Les infraccions detectades corresponen a l’àmbit del balanç de productes, on s’ha detectat l’existència fictícia de productes o la manca de justificació de moviments, també hi ha infraccions detectades per manca de documentació, irregularitat en els registres, en l’etiquetatge o en el procés de producció.

L’equip treballa amb la intenció de dur a terme inspeccions al llarg de tota la cadena de manera integral, en coordinació amb les unitats competents en el control oficial del sector que depenen del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

A més, el Departament, mitjançant el Cadecat, la unitat encarregada dels controls de la Llei de la cadena alimentària, ha endegat 18 inspeccions a 12 cellers i 7 productors, per comprovar el compliment de les obligacions en matèria de contractació alimentària, és a dir, l’existència d’un contracte amb tots els elements obligatoris, i si s’han produït pràctiques comercials abusives.

Cadascun dels controls efectuats implica la revisió de totes les relacions contractuals del productor fins a arribar al consumidor, fet que provoca que aquestes 18 inspeccions inicials hagin desencadenat en la revisió de 73 relacions contractuals i de més de 138 factures, que sumen prop de 9,5 milions d’euros.

D’aquests controls, se n’han derivat 18 infraccions: 14 greus per pagament fora de termini i manca de preu en el contracte, i 4 lleus, per manca d’elements en el contracte i modificacions de contracte.

Els incompliments que es detectin en el marc d’aquests controls restaran subjectes al règim sancionador establert per l’esmentada Llei que tipifica les infraccions de lleus a molt greus. Entre les infraccions greus hi ha la inexistència de contracte i la destrucció de cadena de valor, i poden suposar sancions de 3.001 fins a 100.000 euros.

També et pot interessar

Comentaris