Unió de Pagesos recorre la MAT a la Secrecretaria d’Estat d’Energia

Les comarques del Penedès rebutgen el projecte d’instal·lació de desenes de torres elèctriques de molt alta tensió.
17/08/2023 - 10:13h

El sindicat agrari ha presentat un recurs d’alçada perquè, entre d’altres motius, considera que l’autorització del projecte és nul de ple dret

El sindicat Unió de Pagesos (UP) va presentar dilluns un recurs d’alçada davant de la Secretaria d’Estat d’Energia contra la Resolució de 13 de juliol del 2023, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’atorga a la companyia Energías Renovables de Ormonde 36, SL, l’autorització administrativa prèvia per a, entre altres, tirar endavant infraestructures d’evacuació en forma de línia de molt alta tensió (MAT) a 400 kV des de la província de Terol a Begues (Baix Llobregat), segons va sortir publicat al BOE el 2 d’agost. Recordem que aquest projecte de MAT, àmpliament contestada des de diversos punts del territori, afecta gairebé una dotzena de municipis de l’Alt i el Baix Penedès.

Nul de ple dret
Per a Unió de Pagesos, el projecte posat a informació pública ja l’any 2021, al no haver-se modificat en la seva tramitació administrativa en alguns dels seus aspectes bàsics, ha obtingut l’autorització administrativa de forma contrària a dret. Concretament, segons el mateix sindicat, vulnera l’establert a la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’establert a Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental; i l’establert a la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris. Aquesta darrera vulneració ha esdevingut sobrevinguda, des del 28 d’octubre del 2021, a l’esdevenir eficaç i aplicable el ‘Capítol III. Anàlisi d’afectacions agràries’ de l’esmentada Llei 3/2019, arran de l’establert a la Disposició derogatòria del Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

L’autorització administrativa a un promotor privat d’una línia de transport primari d’electricitat, la formulació d’una declaració d’impacte ambiental en la qual el promotor no ha complert amb les exigències legals, tal com posa de relleu la mateixa Resolució de 14 d’abril del 2023, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per la Transició Ecològica (MITECO) i el Repte Demogràfic (BOE número 103, d’1 de maig del 2023); així com l’absoluta manca de l’anàlisi preceptiu d’afectacions agràries, amb les corresponents alternatives i mesures correctores i compensatòries sobre les afectacions als espais agraris en el traçat que s’autoritza i que està previst que discorri en terres de Catalunya, Unió de Pagesos enten que “la converteixen en nul·la de ple dret, com preveu la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Petició per sumar-se al recurs d’UP
Unió de Pagesos intercedirà davant del Govern de la Generalitat i de les administracions locals que el 2021 varen presentar al·legacions desfavorables a l’autorització de la MAT a 400 kV de la província de Terol a Begues (Baix Llobregat), perquè se sumin a la presentació, davant de la Secretaria d’Estat d’Energia, de recursos d’alçada per la nul·litat de ple dret de l’autorització administrativa atorgada la Direcció General de Política Energètica i Mines del MITECO, abans que acabi el termini legal per fer-ho, el proper 2 de setembre.

Recordem que el traçat del projecte de línia MAT des de l’Aragó fins a les portes de l’àrea metropolitana de Barcelona preveu travessar 40 municipis catalans a les comarques de les Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i Àrea Metropolitana de Barcelona. Com apuntàvem, 11 són de les comarques de l’Alt i el Baix Penedès. De sud a nord, són Masllorenç, la Bisbal del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès i l’Arboç del Baix Penedès, i Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del Penedès i Olesa de Bonesvalls, a l’Alt Penedès.

Tots els ajuntaments d’aquests municipis, així com els consells comarcals, ja han presentat al·legacions contràries al projecte.

També et pot interessar

Comentaris