Vilafranca en Comú proposa impulsar un parc públic de lloguer

02/03/2023 - 14:00h

La formació ha anunciat també que Ramon Arnabat tancarà la llista del grup a Vilafranca

VeC ha treballat i elaborat el programa electoral de manera participativa, recollint propostes que la ciutadania els ha fet arribar mitjançant les diverses vies de participació ciutadana que el grup ha establert. Per a la formació és vital fer front al problema de l’accés a un habitatge digne a la vila que actualment té un preu mitjà de lloguer de 755€. Aquests preus expulsen a la gent del municipi o bé suposen la major part del sou de la immensa majoria de les llogateres i llogaters provocant una situació de precarització. Per això, consideren que cal un pla ambiciós que impulsi un parc públic municipal de lloguer.

Proposen impulsar una empresa municipal d’habitatge que destini el 10% de l’aprofitament urbanístic per habitatge de lloguer i que també s’encarregui de dur a terme habitatge dotacional i d’emergència per a fer front les situacions dels col·lectius més vulnerables (gent gran, joves, dones víctimes de violència de gènere…). En aquest sentit, també insisteixen a destinar els terrenys de l’antiga caserna de la guàrdia civil per habitatge dotacional intergeneracional i promocionar nous models de gestió de l’habitatge com l’habitatge cooperatiu, masoveria urbana i l’habitatge intergeneracional on convisquin comunitats de diverses tipologies d’edat.

A més consideren que és important més polítiques públiques reguladores per assolir l’objectiu de garantir el dret de l’accés a un habitatge digne. Com aplicar un recàrrec d’un 50% per a pisos buits de grans tenidors, destinar el 30% del nou sòl consolidat per habitatge de protecció oficial. També altres polítiques actives com augmentar el pressupost municipal en habitatge per a la nova promoció, promoure la rehabilitació d’habitatges o l’adquisició per tanteig i retracte.

La formació ha anunciat que Ramon Arnabat, doctor en Història Professor d’Història contemporània i exportàveu i regidor del grup, tancarà la llista de Vilafranca En Comú per a les eleccions municipals. Una posició de caire simbòlica que representa la continuació del projecte municipalista i ciutadà fundat el 2015.

Comentaris