El mercat de treball a l’Alt Penedès manté el ritme de creixement

27/10/2022 - 12:01h

El nombre d’empreses a la comarca ha augmentat fins a les 3.248, una evolució similar a la de Catalunya i la xifra d’atur és de 4.977 persones el més baix d’un setembre des del 2008

El mercat de treball de l’Alt Penedès ha continuat creixent durant el tercer trimestre d’aquest any. Concretament, la comarca ha registrat un creixement de l’1,7% en els llocs de treball en termes interanuals i ha assolit la segona xifra més elevada per a un mes de setembre des del 2008. Malgrat aquest ritme positiu de creixement, el nombre de llocs de treball mostra també una lleugera desacceleració en el seu creixement respecte als trimestres anteriors.

Aquestes són les principals conclusions de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball a l’Alt Penedès elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i que a partir d’aquest trimestre, com a novetat, incorpora una infografia amb les principals dades econòmiques que recull la publicació. L’informe ha estat presentat avui al matí pel president de la Cambra de l’Alt Penedès, Ramon Giró, a les oficines de la Cambra a Vilafranca del Penedès.

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,8% a finals de setembre de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 3.248 empreses. Es tracta d’una evolució molt similar a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,9%) però si ho comparem al trimestre anterior es registra una lleugera disminució (22 empreses menys). Respecte de les xifres anteriors a la pandèmia (setembre del 2019) la xifra d’empreses a l’Alt Penedès encara és un 5,2% inferior.

Per sectors econòmics, el teixit empresarial respecte a l’any anterior ha augmentat a tots els sectors (excepte a l’agricultura, -6,8%): un 4,7% la construcció, un 0,5% als serveis i un 0,4% a la indústria. Si ho analitzem tenint en compte la grandària del negoci, la xifra d’empreses ha crescut a 2 tots els trams -excepte el de 50 a 249 treballadors (-1%)-: un 0,2% a les empreses de fins a 9 treballadors, un 4,6% a les de 10 a 49 treballadors i un 14,3% a les de 250 i més treballadors.

Els llocs de treball freguen xifres històriques

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 1,7% el 30 de setembre del 2022 respecte a un any enrere, fins als 42.100, la segona xifra més elevada des de setembre de 2008, només per darrere de la dada anterior (42.195 afiliacions el juny 2022). Aquest creixement és menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,6%).

Segons el tipus de règim d’afiliació, s’observa un creixement entre els assalariats/es (2,3%), mentre que entre els autònoms/es el nombre d’afiliacions ha minvat (-0,7%). Per grans sectors econòmics, els d’autònoms/es ha disminuït a tots els sectors, entre el -1,5% a l’agricultura i el -0,6% als serveis. El nombre d’assalariats/es ha augmentat a la construcció (11,9%) i als serveis (3,1%), mentre que a l’agricultura i a la indústria ha disminuït (un -11,1% i un -0,5%, respectivament).

Pel que fa a la grandària de l’empresa, els assalariats/es han crescut un 5,7% interanual entre les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i un 11,7% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més), mentre que ha disminuït un 0,1% entre les microempreses (empreses de fins a 9 treballador) i un 4,6% entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors).

L’afiliació segons residència també s’alenteix tot i assolir xifres històriques

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, les persones afiliades han augmentat un 1,8% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 48.296 a finals de setembre de 2022, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, des del juny es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual en la xifra d’afiliats/es segons residència padronal respecte als mesos anteriors.

Les persones afiliades registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,9%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 4,6% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera (que representen el 9,9% del total), en front de l’1,5% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal el nombre és superior en el segon cas (un 15% més) ja que hi ha treballadors/es residents a l’Alt Penedès es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur continua en descens però en modera la intensitat

Pel que fa a les xifres d’atur registrat, el nombre d’aturats/es registrats a les oficines de Treball a Catalunya ha estat de 4.977 persones el 30 de setembre, el més baix per aquest mes des del 2008. En termes interanuals, els aturats registren un descens del 2,3%, la disminució menys intensa des del maig del 2021 i menor a la registrada al conjunt de Catalunya (-6,4%).

La caiguda anual ha estat més notable entre els homes (-4,3%) que entre les dones (-0,9%). Per trams d’edat, l’atur ha minvat un 5,9% entre les persones de 30 a 44 anys i un 7,0% entres les de 45 a 54 anys, mentre que ha augmentat entre les persones més joves (menys de 30 anys) i les de 55 anys i més (un 5,6% i un 1,9%, respectivament).

Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, menys entre els artesans i els treballadors de la indústria i la construcció (+2,6%) i els treballadors d’activitats agrícoles (+6,0%). La taxa d’atur registral se situa en el 9,3% el setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, i tres dècimes per sota la registrada al conjunt de Catalunya (9,6%), però quatre dècimes més elevada que la del trimestre anterior (8,9%).

També et pot interessar

Comentaris