La vinya del Penedès es blinda contra una nova gran plaga de míldiu

Les estacions meteorològiques estan repartides equitativament per tota la comarca de l’Alt Penedès. (FOTO: CCV)
11/03/2022 - 16:00h

Una quarantena d’estacions meteorològiques controlen el temps al territori per predir quan hi ha més risc de proliferació de fongs

Si la gran plaga de míldiu que el 2020 va assotar bona part de la vinya del Penedès s’hagués pogut predir amb antelació, les desenes i desenes d’hectàrees afectades per aquest fong s’haurien pogut reduir considerablement. Aconseguir avançar-se a la proliferació d’aquest tipus de malalties és precisament l’objectiu de la xarxa de 39 estacions meteorològiques que s’han instaŀlat les darreres setmanes a l’Alt Penedès, i a través de les quals els viticultors i tècnics agrícoles podran saber amb precisió quin risc de plaga hi ha.

l projecte es va presentar fa unes setmanes al Consell Comarcal i s’inclou en programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona. En el marc d’aquesta proposta, el CCAP ha apostat per digitalitzar el sector agroalimentari de la comarca, un dels que més contribueix a la seva economia.

Les estacions meteorològiques s’han repartit pels 27 municipis de la comarca. (FOTO: CCV)

’encarregat de posar en marxa la macroxarxa d’estacions meteorològiques de l’Alt Penedès ha estat la Central de Compres Vinícoles (CCV). L’ens treballa per obtenir baixos preus per als productes que van servir els pagesos i viticultors, i fa un temps alguns cellers ja havien demanat pressupost per instaŀlar una estació a les seves finques. “Una jornada sobre míldiu que va oferir el tècnic de l’INCAVI Joan Reyes va ser l’origen del projecte. La proposta, aleshores a petita escala, va agradar el CCAP, que va decidir apostar-hi”, ha explicat Joan Olivella, gerent de la CCV.

uan va començar a funcionar la xarxa, l’any 2019, només comptava amb 15 estacions, però gràcies al suport del Consell Comarcal s’ha ampliat fins a les 39. No hi ha cap territori vinícola a la península Ibèrica que tingui un sistema similar. “Només a la Xampanya hi ha una iniciativa que es podria acostar al que hem fet aquí, però no hi ha interconnexió amb els usuaris”, apunta Olivella.

questa barreja de dades és justament el que converteix en especial la xarxa penedesenca. La gran quantitat d’informació que es pot obtenir a través de les estacions –que s’han ubicat en cada un dels 27 municipis de la comarca seguint criteris tècnics– permet als viticultors i als tècnics predir amb gran precisió quan hi ha un risc elevat que hi hagi plagues a la vinya, i així poder prevenir.

Les estacions són útils per als viticultors i per als tècnics: als primers els permet conèixer amb exactitud la predicció meteorològica i aconseguir registres, i als segons –combinant dades– els permet saber quin risc de plaga hi ha”, relata el gerent de CCV.

Usuaris

De moment, amb les estacions que s’han ubicat en diferents vinyes i finques agrícoles es pot donar servei a uns 216 usuaris, que es poden connectar a la xarxa a través d’una app. “Si hi ha més demanda, però, el CCAP ja ha dit que hi destinarà més recursos”, apunta Joan Olivella. El cost del servei és de 35 euros anuals, tot i que el preu real és de més de 100 euros, ja que en part és finançat per l’administració. Per adherir-se a la xarxa cal posar-se en contacte amb el CCAP.

També et pot interessar

Comentaris