Torrelles de Foix aprova una lleugera revisió a l’alça de les ordenances

10/11/2021 - 10:01h

Deu dels onze regidors del consistori voten a favor i només la regidora d’ERC vota en contra

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha revisat en el ple municipal celebrat aquest dimarts les ordenances fiscals i els preus públics per l’any 2022, que experimentaran en alguns casos una lleugera revisió a l’alça. La proposta presentada pel govern encapçalat per l’alcalde Sergi Vallès s’ha aprovat amb deu vots a favor dels onze regidors que té el consistori. L’únic vot en contra ha estat de la regidora d’ERC.

Vallès ha assenyalat la necessitat de compensar i actualitzar algunes ordenances i preus públics per tal de reequilibrar el pressupost de l’any vinent i fer front a l’augment de costos, en especial pel que fa al servei de recollida de residus, però amb mesura i oferint el màxim de bonificacions possibles per tal d’afectar el mínim possible a l’economia de les famílies, comerços i empreses.

L’IBI (impost de béns immobles) augmentarà un 2%, tot i que per sota de l’IPC català del mes d’agost, que va ser del 3,1%.

Pel que fa a l’impost de vehicles, es revisen les bonificacions, incloent un 95% en els vehicles històrics i un 75% per a vehicles ecològics i elèctrics. També s’oferirà a partir de l’any vinent una bonificació del 80% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia solar.

El servei de la piscina municipal pujarà 0’50€ l’entrada de mig dia per a menors de 6 a 14 anys i per a jubilats. Però a la vegada es crea una nova franja d’edat per a joves de 15 a 30 anys per poder gaudir d’un abonament de temporada per 40€ i es baixa també l’abonament de temporada de jubilats i pensionistes que passa de 40 a 30€. D’aquesta manera es busca que els joves i jubilats gaudeixin més de la piscina tot l’any amb un cost econòmic inferior.

Taxa de residus

La taxa que regula el servei de gestió de residus domèstics serà l’any vinent de 177,45 euros, amb bonificacions per aquelles persones usuàries que practiquin el compostatge o per l’ús regular de la deixalleria municipal. S’aplicarà també una reducció del 15% de la taxa als comerços i serveis que facin ús de la deixalleria. Així mateix s’estableix una tarifa reduïda de 95,12 euros per a persones jubilades o pensionistes que visquin soles, aquelles que acreditin baixos ingressos i famílies nombroses.
El rebut de la brossa experimentarà així una pujada del 20%, un increment obligat per compensar el fort augment dels costos del servei, com a conseqüència del creixement exponencial del cànon – impost que grava la tona de rebuig que es porta a l’abocador -. L’any vinent Torrelles de Foix haurà d’assumir 95.000€ més pel tractament i servei de recollida en relació al 2021.

L’alcalde ha subratllat que el rebut per un habitatge sense tarifa reduïda passarà de 147€ a 177.45€, però si s’acull a la bonificació de la deixalleria serà de 150.84€ i si fa autocompostatge es redueix a 88.72€. Vallès ha apel·lat a la responsabilitat i sensibilització ambiental de la ciutadania, perquè té també un impacte positiu en les seves butxaques i en la caixa municipal.

Vallès ha insistit en la necessitat de millorar els índexs de recollida selectiva del municipi per esmorteir aquesta escalada. “Si no reciclem serà insostenible per un Ajuntament com el nostre assumir el cost de la recollida i el tractament dels residus”, ha assegurat. Torrelles de Foix només va separar selectivament al 2020 un 35,5% dels seus residus, més de deu punts per sota que la mitjana comarcal i catalana, i va generar prop de 1.100 tones de rebuig. Cada habitant de Torrelles va produir una mitjana de més 695 quilos de residus l’any passat . Les directives europees estableixen que l’any 2025 la recollida selectiva dels municipis ha de ser del 55% i d’un 65% al 2035.

L’alcalde ha apuntat la voluntat de implantar en el present mandat, a través de la futura licitació del servei per part de la Mancomunitat Penedès-Garraf, un nou model de recollida amb contenidors intel.ligents, que ha fomentar una millor separació i reciclatge dels residus i, en conseqüència, un augment dels índexs de recollida selectiva que permetran també contenir els costos del servei.

També et pot interessar

Comentaris