El Vendrell aprova definitivament el pressupost pel 2021

Avatar
13/04/2021 - 19:08h

El pressupost preveu una disminució de la despesa i té com a eixos la protecció, la cohesió social i la transformació urbana

En el ple extraordinari celebrat el passat dilluns a la tarda, l’Ajuntament del Vendrell va aprovar definitivament el pressupost pel 2021. Durant el període d’exposició pública, el ple va desestimar les sis al·legacions presentades en considerar que no s’ajustaven a dret, així donant per definitivament aprovat el pressupost amb 12 vots a favor (Govern + regidora no adscrita) i 9 en contra (SP-ERC, JxV, Primàries i Podem El Vendrell). Enguany el pressupost ascendeix a 53.013.273,66 euros, xifra que representa un descens de 2 milions d’euros respecte al del 2020.

Pel que fa a l’apartat d’ingressos, en impostos directes i indirectes es preveu una disminució de 170.074,80 euros, hi haurà una congelació de les taxes a excepció de la d’escombraries que s’ha ajustat per l’increment d’incineració. Des del govern remarquen la importància de la implantació del nou model de gestió de residus en els diferents nuclis del municipi, per millorar el reciclatge i poder reduir aquest cànon en propers exercicis. D’altra banda, hi ha un augment de 591 mil euros en les transferències procedents d’altres administracions, de les quals destaquen els 9,4 milions d’euros provinents de l’Estat.

PUBLICITAT

En relació a la despesa, corresponent al personal (capítol 1 del pressupost) hi ha un increment de les retribucions d’un 0,9%, segons la Llei 11/2020, recull la dotació de més efectius, l’aplicació del sistema de carrera professional horitzontal, la meritació de nous triennis i indemnitzacions.

Respecte a la despesa de béns corrents i de serveis, el govern ha previst un import similar d’acord amb les despeses realitzades a l’exercici anterior i l’evolució per aquest any, que implica que certs programes i serveis tendeixin a la baixa mentre d’altres augmentin. Bàsicament, augmenten programes de recollida, gestió i tractament de residus, neteja viària, centres docents i foment del treball. Disminueixen Festes, Esports i Cultura, condicionats per la situació actual derivada de les restriccions per la Covid-19.

Pel que fa a la despesa financera, es preveu una reducció dels interessos dels préstecs i el deute, dins del Pla d’Ajust, continuar disminuint (aquest 2021 es preveu amortitzar 6,72 milions d’euros) per assolir l’objectiu que el 2023 s’arribi al 50% de dèficit. Les transferències corrents en concepte de subvencions tenen una reducció del 2% per la previsió de la disminució d’actes festius i esportius.

PUBLICITAT

Sobre el capítol d’inversions, hi ha una reducció de l’import previst respecte de l’any anterior ja que el 2021 és any de finalització de projectes. Des del govern es preveuen accions importants i la redacció de projectes de futur de cara als pròxims anys. Les principals inversions corresponen a l’enllumenat públic i a la transformació en zona de vianants del c/ Quatre Fonts i el Pont de França. Altres actuacions previstes són l’habilitació dels espais lliures que ha deixat el Servei d’Ocupació de Catalunya a l’edifici del Camí Reial per ampliar L’Eina Servei d’Ocupació, el Pla Renove d’asfalt i voreres, i una partida de 100.000 euros que aniran destinats mitjançant un procés participatiu.

Des del govern s’ha transmès que la voluntat d’aquest pressupost és que permeti millorar els serveis de la ciutadania, continuar reduint el deute segons el Pla d’Ajust i pagar els proveïdors en un termini curt de temps. En aquesta línia, el govern ha manifestat que amb accions com una nova línia d’ajuts de 200.000 euros a autònoms i Pimes afectats per la pandèmia, un pla d’impuls de l’economia social i solidària o clàusules socials en contractació pública, entre d’altres, es busca treballar cap a un nou model econòmic basat en la proximitat i la iniciativa social.

També et pot interessar

Comentaris