Ecologistes denuncien que l’Ajuntament de Cunit urbanitzarà nou hectàrees de bosc autòcton

16/01/2021 - 11:18h

L’entitat del Baix Penedès GEVEN sosté que el sector Miramar és “d’alta sensibilitat ambiental”

El Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès (GEVEN) ha denunciat públicament que l’Ajuntament de Cunit urbanitzarà el sector Sud 5 Miramar, on hi ha més de nou hectàrees de bosc i matollars mediterranis.

Després que el ple municipal del desembre modifiqués el pla general per urbanitzar la zona, els activistes acusen el consistori d’actuar “contra la preservació del medi ambient i el paisatge”.

Critiquen que s’hi planifiqui la construcció de 99 habitatges, amb una densitat de “només 10 habitatges per hectàrea” i seguint un model que consideren “desfasat, insostenible i depredador del territori”. El GEVEN sosté que el sector Sud 5 Miramar de Cunit és d’una “alta sensibilitat ambiental”, i assenyala la importància de la pineda predominant a la zona i de fauna com l’eriçó clar i aus com l’esparver o l’aligot comú. El col·lectiu ecologista insta l’Ajuntament de Cunit a revisar per “modificar o renovar” el planejament urbanístic per protegir els espais verds i contenir la construcció immobiliària.

Segons el GEVEN, a l’indret hi habiten espècies pròpies d’ambients forestals i periurbans força freqüents, destacant la presència de l’eriçó clar, espècie protegida inclosa al Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (a punt d’aprovar-se definitivament) i molt susceptible als atropellaments. També diverses espècies d’aus potencialment nidificadores dins l’àmbit i el seu entorn, tals com l’esparver, l’aligot comú, l’enganyapastors i el cotoliu. Aquest sector presenta una alta sensibilitat ambiental, ja que és una zona d’alt risc d’incendi forestal, amb potencial afectació a les zones residencials adjacents a l’àmbit del pla.

L’àrea prevista de construcció s’emmarca, segons el grup GEVEN, en una zona classificada de protecció moderada envers la contaminació lluminosa, però que confronta amb terrenys de protecció alta; també, la zona amb la qual confronta és considerada de sensibilitat acústica alta. L’informe ambiental del Pla urbanístic sota el qual s’aprova la urbanització ja indica que la principal amenaça que gravita sobre aquesta unitat de paisatge és la pressió urbanitzadora. 

Així doncs, urbanitzar el sector comportarà, sempre segons l’entitat ecologista, una pèrdua de sòls productius, una afectació sobre l’hàbitat d’interès comunitari (HIC) i les seves espècies (entre elles flora protegida), i una alteració de la qualitat paisatgística de l’entorn, a causa de l’impacte paisatgístic de les activitats i construccions previstes. Contribuint d’aquesta manera a l’empobriment i pèrdua dels hàbitats i a la massificació urbanística que fa temps que pateix la comarca.

“La nova zona projectada no garanteix atendre persones amb vulnerabilitat habitacional ni és fruit d’una demanda d’ocupació per a activitat econòmica, perquè a la comarca ja hi ha un excés d’habitatge”, critiquen els ecologistes. 


També et pot interessar

Comentaris