Aprovades definitivament les ordenances fiscals del 2021 del Vendrell

Avatar
30/12/2020 - 14:37h

El darrer ple de l’any també va aprovar per unanimitat l’adhesió a la Taula de Mobilitat del Penedès

L’Ajuntament del Vendrell va aprovar definitivament les ordenances fiscals que han de ser vigents per al 2021. Tot plegat en un ple extraordinari i telemàtic celebrat dijous de la setmana passada. La proposta de taxes i impostos va quedar aprovada amb els 11 vots a favor del govern mentre que els 10 regidors de l’oposició hi van votar en contra. De l’aprovació cal tenir en compte que a darrera hora va quedar acceptada una al·legació de Som Poble Esquerra Republicana sobre el transport públic.

I si el de dijous passat era extraordinari aquest dimarts el plenari vendrellenc celebrava el ple ordinari corresponent al mes de desembre i darrer de l’any amb absència del regidor d’Òscar Blasco de Podem El Vendrell va aprovar per unanimitat el document de formalització de la cessió gratuïta d’ús entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament del Vendrell, de l’edifici de l’antiga Biblioteca Popular del Vendrell, als efectes de continuar allotjant serveis municipals durant un període de 5 anys més.
També es va aprovar provisionalment, i per unanimitat, la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal, número 50, referida a la inclusió de l’ús religiós com a un dels usos permesos als polígons industrials del municipi.

PUBLICITAT

En un altre punt de l’ordre del dia va tirar endavant també l’adhesió al conveni de col·laboració entre la Generalitat, els consells comarcals de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, els ajuntaments del Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d’Anoia, i les Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona i Tarragona, per constituir la Taula de Mobilitat del Penedès.

La formalització d’aquest conveni ha de permetre les entitats signatàries col·laborar en el procés d’elaboració, tramitació i avaluació del Pla de Mobilitat del Penedès mitjançant la creació de la Taula de la Mobilitat que permeti garantir la participació del conjunt d’administracions signants en la presa de decisions sobre tots els aspectes que afecten a la mobilitat en aquesta part del territori. El grup de SP-ERC va presentar una esmena, que va ser acceptada, per tal que s’informi d’aquesta adhesió de l’Ajuntament del Vendrell i de les posteriors reunions de la Taula de Mobilitat al Consell de la Mobilitat del Vendrell.

El Ple va aprovar també per 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 7 en contra (SP-ERC i Primàries) i 1 abstenció (Junts pel Vendrell) el conveni de col·laboració per a l’execució de les obres del projecte de dipòsit regulador al subsistema Tarragonès-Penedès (Urb. Coto del Rey, al terme municipal del Vendrell) amb el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT).

La signatura d’aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Vendrell i el CAT permet autoritzar la part de la finca municipal on s’ha de construir el dipòsit regulador, així com la canonada d’aigua que el subministrarà, així com les contrapartides a realitzar pel CAT en benefici de la Urbanització Mas Astó. Entre aquestes destaquen la connexió al clavegueram municipal, la instal·lació de dos hidrants a la zona boscosa o diverses millores dins de la urbanització.

PUBLICITAT

En canvi, el ple va rebutjar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la creació d’una ordenança sobre la regulació dels habitatges d’ús turístic per 12 vots en contra (govern) i 9 vots a favor (SP-ERC, Primàries, Junts pel Vendrell i regidora no adscrita).
La proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell va rebre la unanimitat per a incloure la normativa en matèria de cartells i rètols als tràmits de l’Ajuntament del Vendrell, en el context de l’emergència lingüística. S’hi va incloure una esmena presentada pel govern que afegeix “complementar la normativa vigent en matèria lingüística a la pàgina web municipal”.

En l’apartat de mocions es va aprovar la que va presentar el grup municipal de Primàries Catalunya, amb la incorporació d’ esmenes de SP-ERC i del govern, per demanar al Govern de l’Estat i Generalitat que posi els mitjans econòmics suficients per tal que es faci un estudi a nivell regional ampli que avaluï diferents alternatives de vies de ferrocarril d’ample europeu exclusives pel pas de mercaderies que evitin el pas per les proximitats de nuclis poblats i el ja saturat corredor d’infraestructures del Penedès.

També et pot interessar

Comentaris