“La demència no forma part del procés normal d’envelliment i pot afectar persones més joves”

La junta directiva de TIÁM al complet amb Sofía Díaz i Laia Casas, les dues a la dreta | 3d8
Xavi Gonzàlez
30/08/2020 - 12:00h

Entrevistem Laia Casas, integradora social i auxiliar clínica, i Sofía Díaz, psicòloga i grupanalista especialitzada en psicobiologia i neurociència cognitiva de l’entitat TIÁM intervenció en demències

TIÁM va néixer a mitjans del 2019 amb vocació de facilitar el dia a dia de les persones que pateixen demència, millorant la seva qualitat de vida i la dels seus familiars cuidadors i actuant en la societat per fer visible la malaltia i trencar prejudicis. TIÁM és una de les 18 entitats que la Fundació Pinnae ha escollit com a projecte guanyador de la III Convocatòria d’Impuls Social pel Territori per a entitats que treballen amb l’objectiu d’ajudar persones i coŀlectius vulnerables que es desenvolupen dins les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf.

Quan es va fundar l’entitat?
Ens vam conèixer treballant en l’àmbit de les demències i hi va haver un moment en què vam sentir la necessitat de crear un projecte propi, un espai d’acompanyament en el procés de la demència tant per a persones que tenen símptomes i no saben quin és el procediment a seguir com per a persones a qui recentment els han diagnosticat una demència i tenen necessitat de suport i assessorament en aquests moments d’incertesa. Crèiem que el format associatiu era el més adequat per la idea que teníem en ment, així que ens vam posar en contacte amb un seguit de persones amb el perfil que consideràvem més adient per formar el nostre equip. Des del primer moment van donar suport al projecte i ara formen la junta directiva.

Què ofereix, TIÁM?
Treballem des de la mirada de l’atenció centrada en la persona oferint un servei especialitzat i contemplant diferents tipus de demència. Les tarifes estan ajustades perquè hi pugui accedir tothom. Oferim un servei d’assessorament gratuït adreçat a tota la ciutadania per donar resposta als dubtes més freqüents relacionats amb la demència. Un altre servei que crèiem imprescindible és l’adreçat als cuidadors no professionals. Volem que tinguin un espai propi, segur i de confiança, on puguin compartir sense sentir-se jutjats i on els puguem acompanyar en els moments més difícils de la malaltia aportant estratègies per al dia a dia. Per tal d’adaptar-nos a les necessitats de cada cuidador, oferim un servei d’atenció psicològica individual i un grup de suport per a cuidadors familiars. També oferim servei a diferents municipis amb el Programa FIKA, basat en tallers promoció de la salut cognitiva que contribueix a reduir l’aïllament social. Està adreçat a persones majors de 65 anys amb alteracions de la memòria o altres capacitats.

Per donar atenció a les persones que es troben en fases inicials de la demència han creat el Programa CAPIR.
És on es realitza un abordatge global que té en compte la persona que pateix la malaltia, el seu entorn i els familiars cuidadors. El servei inclou tractament no farmacològic d’estimulació cognitiva, emocional i físic funcional amb valoracions i elaboració d’informes periòdics, suport i acompanyament psicològic individual a persones usuàries i als seus familiars, servei de fisioteràpia i assessorament jurídic.
Una de les nostres finalitats és la sensibilització i conscienciació. Per tal d’aconseguir-ho, es duen a terme diverses activitats que donen visibilitat a la malaltia i a l’entitat.

En quin moment una persona és diagnosticada amb demència?
El diagnòstic no és fàcil de realitzar. Normalment la família o les persones més properes són les que s’adonen dels primers símptomes, que no sempre estan relacionats amb la pèrdua de memòria. No és fàcil acceptar que els canvis observats són deguts a una malaltia d’aquest tipus. A partir d’aquí cal demanar cita al metge de capçalera perquè faci la derivació a l’especialista. Es realitzarà una avaluació neuropsicològica i proves de neuroimatge com el TAC o la ressonància per fer el diagnòstic. En demències com la malaltia d’Alzheimer, quan es comencen a evidenciar els símptomes la malaltia pot portar molts anys instaurada.

PUBLICITAT

Aquesta malaltia té cura?
La demència pot ser causada per diferents malalties i alteracions. Tot i que algunes d’aquestes causes es poden modificar (com són determinades infeccions o l’abús de substàncies), malauradament la major part de demències no tenen cura i són irreversibles. Els tractaments farmacològics actuals són de tipus pal·liatiu per tractar la simptomatologia, com les alteracions psicològiques que afecten el comportament i l’estat d’ànim. Per tractar d’alentir la simptomatologia, els tractaments no farmacològics, com l’estimulació cognitiva, estan obtenint molt bons resultats.

A quina franja d’edat sol associar-se més? Es podria dir que és hereditària?
Tradicionalment la demència s’associava exclusivament a l’envelliment, però amb el pas dels anys s’ha pogut afinar el diagnòstic i ja no es parla de “demència senil”. La demència no forma part del procés normal d’envelliment i també pot afectar persones més joves, tot i que la major part sí que segueix un patró de creixement exponencial amb l’edat. Si parlem de la malaltia d’Alzheimer, encara que un percentatge elevat dels casos són en persones majors de 65 anys, en els darrers anys s’ha produït un increment en el diagnòstic de casos d’inici precoç que afecten persones més joves. Precisament aquests últims són els que tenen major component hereditari (un 1% del total).

Les persones diagnosticades amb aquesta malaltia depenen d’altres?
En les fases inicials de la malaltia la persona manté l’autonomia per realitzar moltes de les activitats quotidianes, però a mesura que la demència avança és més necessari el suport d’una altra persona. Per aquesta raó la figura del cuidador és tan important. En molts casos, és un membre de la família qui assumeix aquest rol. És important intentar promoure la independència de la persona al màxim possible. Es poden fer servir estratègies diverses: ús d’un pastiller i d’alarmes per controlar la medicació, ús de calendaris i cartells a casa que facilitin l’orientació, canvi de gas per vitroceràmica, etc.

Quins tipus de demències hi ha? Quina és la més freqüent?
Les demències es poden classificar en funció de la causa o de les alteracions que generen. Podem distingir entre demències primàries com la malaltia d’Alzheimer o la demència per cossos de Lewy i les demències secundàries, com són les demències causades per altres malalties com tumors o per l’abús d’alcohol. Respecte a l’afectació, distingim entre les demències de tipus cortical, que generen més alteracions a nivell cognitiu, i les demències de tipus subcortical, que tenen més repercussió en la funció motora (com la demència associada a la malaltia de Parkinson).
El tipus de demència més freqüent és la malaltia d’Alzheimer (60-80% dels casos), seguida per la demència vascular i altres demències neurodegeneratives, com la demència per cossos de Lewy, demència associada a la malaltia de Parkinson i la demència frontotemporal. L’any passat es va descobrir un nou tipus de demència que s’ha confós amb la malaltia d’Alzheimer, la demència LATE, que afecta principalment persones majors de 80 anys.

Què cal fer per formar part de la seva entitat?
L’impuls de TIÁM són els socis i les sòcies, que creuen en l’entitat i donen suport al projecte. No només hi contribueixen de manera econòmica o material, sinó que donen força i visibilitat a l’associació. Es pot ser soci de TIÁM des de només 20 euros a l’any. Les persones que vulguin formar-ne part ho poden fer contactant amb nosaltres a través de la pàgina web (www.tiam.cat), trucant al 693004512 o enviant un correu electrònic a info@tiam.cat.

PUBLICITAT

Existeix la figura del voluntari, a la seva entitat? Quines característiques han de tenir?
El voluntariat és una part important del projecte. TIÁM compta amb diferents tipus de voluntaris: els que setmanalment donen suport al professional en la realització dels tallers, els que coŀlaboren puntualment i els que ofereixen assessorament professional segons demanda. Tot i que les seves funcions són molt diferents, tots tenen en comú la dedicació de temps i esforç de manera altruista. Depenent del perfil de cada persona es troba la tasca més adient, sempre que s’adeqüi a la nostra línia de treball i sota la supervisió de l’equip professional.

Darrerament la seva entitat ha estat seleccionada per la fundació Pinnae per rebre una subvenció. A què es destinaran els diners que es rebran?
Iniciar un projecte sempre és un repte, i en aquests moments s’hi afegeix la situació sanitària que vivim. Teníem previst fer la presentació de TIÁM al mes de març per donar a conèixer l’entitat i promocionar els serveis, però ho vam haver d’ajornar. La manca d’ingressos dels darrers mesos ha posat en dubte la viabilitat del projecte, i gràcies a aquesta subvenció podrem engegar el servei a Vilafranca. Aquesta entrada de diners ens permet tenir un equip professional transdisciplinari i comptar amb el material necessari per dur a terme els serveis garantint les mesures de seguretat.

L’àmbit d’actuació engloba les comarques de l’Alt i el Baix Penedès?
Sí, i també el Garraf, tot i que la nostra seu és a Vilafranca del Penedès. Per una banda, als serveis que oferim a la vila hi poden accedir persones de diferents municipis del territori. Per altra banda, amb el Programa Fika som nosaltres les que ens apropem.

També et pot interessar

Comentaris