Com es tornaran a fer castells després de la Covid-19?

FOTO: Maria Rosa Ferré
Judit Benages
11/05/2020 - 22:00h

La Coordinadora de Colles Castelleres ha elaborat un document amb recomanacions que s’anirà actualitzant segons evolucioni la situació de la pandèmia

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha elaborat un document titulat ‘Tornar a l’activitat castellera després de la pandèmia Covid-19’, signat per la Direcció Científica i Mèdica de l’entitat , que el que vol el posar llums i ombres a l’inici dels castells un cop sigui possible tornar a assajar.

L’objectiu, expliquen, és reduir la possible transmissió de la Covid-19 entre les persones que participen de l’activitat castellera i que es podria començar a partir del darrer pas de desconfinament progressiu, seguint sempre les darreres normatives tant estatals com les aprovades per la Generalitat.

Cal destacar que les normatives i recomanacions en què es basa aquest document són dinàmiques. La CCCC formula les seves recomanacions seguint aquestes normatives i, per tant, el present document pot requerir actualitzacions i modificacions segons evolucioni la situació epidèmica o segons les modificacions normatives de les autoritats sanitàries

Característiques de l’activitat castellera

En un primer punt, el document explica la impossibilitat de mantenir una distància social de seguretat per a construir un castell, d’una banda per la necessitat de la presència d’una pinya ben compacta però també per la construcció dels troncs que requereix contacte i proximitat.

A més, també parla de la convivència de persones de diferents edats, des de la canalla de 4-5 anys fins a persones de més de 70 anys i destaca que els castells és una activitat “oberta a tothom, inclusiva i, per tant, sense possibilitat d’establir un control exhaustiu dels integrants de la colla castellera ja que el nombre considerable de persones és determinant per a poder fer l’activitat”.

Recomanacions

La coordinadora vol deixar clar que, en cap cas, s’hauria d’iniciar l’activitat castellera abans que es permetin explícitament esdeveniments o actes grupals que apleguin nombres elevats de persones i que no comportin mantenir la distancia social de seguretat (mínim 1,5m). És a dir, superada la darrera fase de desconfinament.

A mode d’exemple, podria ser l’anomenada “nueva nomalidad” del “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” publicat pel Ministeri de Sanitat del Govern espanyol o d’una fase equivalent, com el 5è i darrer pas del pla de desconfinament del document del Comitè Assessor de la Generalitat.

Tot el que sigui iniciar l’activitat abans d’aquesta darrera fase haurà de comportar el manteniment de la distància mínima de seguretat, cosa que l’entitat considera incompatible amb la realització de castells de manera segura. Es contempla que aquesta última fase pugui ser en moments diferents segons la regió sanitària.

“Els equips de protecció individual (EPI) com guants, mascaretes, etc., no són tant efectius a l’hora de prevenir el contagi com la mesura del manteniment d’un espai superior a 1,5 metres de distanciament entre persones. A més, l’ús d’aquestes EPIs poden afectar a la seguretat de la construcció castellera. Per aquest motiu, no es recomana la realització d’activitat castellera amb EPIs. Actualment la fiabilitat dels testos ràpids serològics és molt discutible, tot i que s’està treballant per a aconseguir testos fiables. A més, cal una correcta interpretació dels resultats. La realització d’aquests testos està condicionada a una prescripció mèdica i controlada per les autoritats sanitàries. Per tots aquests motius, no recomanem la compra i realització d’aquests testos fora del circuit públic de salut”, diu la coordinadora.

Preparació per a la tornada

La coordinadora recomana identificar la població de risc dins de la colla castellera per a poder prendre mesures adients en cas de necessitat, com ara els majors de 65 anys i persones que pateixen malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs o pulmonars i qualsevol tipus d’immunodeficiència primària o secundaria.

PUBLICITAT

Tornada a la “nova normalitat”

L’entitat recomana equipar els locals d’assaig amb mesures i elements per a assegurar una correcta higiene de mans i d’altres mesures per a reduir el risc de contagi de malalties infeccioses: rentamans amb dispensadors de sabó i dispensadors de solució hidroalcohòlica.

També recomanen facilitar una correcta hidratació durant assajos i actuacions minimitzant el risc de contagi, evitar beure aigua directament de fonts o aixetes i prioritzar que cadascú porti la seva ampolla o got d’ús individual i es recomana no compartir menjar, begudes ni utensilis com coberts, gots o tovallons.

A més a més, s’hauria d’intensificar les mesures de neteja i desinfecció de superfícies dels locals d’assaig i locals socials de les colles, idealment després de cada ús de l’espai

També et pot interessar

Comentaris