Calafell subvencionarà l’adaptació de guals a la normativa vigent

Entrada amb gual en un habitatge de Calafell. (Fotografia: Ajuntament de Calafell)
Avatar
08/05/2020 - 19:00h

La mesura pretén facilitar a la ciutadania la regularització de les entrades d’accés de vehicles

La junta de govern local de l’Ajuntament de Calafell, celebrada aquesta setmana per via telemàtica, ha aprovat la concessió de subvencions perquè els guals adaptin l’accés de vehicles per la vorera. Per poder rebre ajut, caldrà que l’adaptació es faci amb algun dels tres models homologats per l’Ajuntament. I també que els beneficiaris ja tinguin una llicència de gual, prèviament atorgada.

Amb aquesta línia de subvencions, l’Ajuntament de Calafell remarca que vol ajudar veïns i comunitats en una despesa que els titulars de guals no regularitzats saben que han de fer des de 2016, però que ara pot ser una dificultat, atesos els efectes socials i econòmics del coronavirus de la Covid-19.

Són subvencionables tots els treballs i obres que s’hagin d’executar per tal que les vorades i rasants de les voreres compleixin amb les prescripcions dels models homologats (model 1, model 2 i model 3). Aquests tres models corresponen a l’amplada de la vorera.

L’import de l’ajut dependrà de la partida pressupostària disponible, que serà d’uns 12.000 euros, i es distribuirà entre les sol·licitants d’acord amb el tipus de model de rampa que hagin de construir o adaptar. Els imports màxims són els següents: Model 1: l’import màxim serà de 100 euros; Model 2: l’import màxim serà de 300 euros; i Model 3: l’import màxim serà de 200 euros.

PUBLICITAT

Aquests ajuts pal·liaran el cost d’adaptar el gual, que pot oscil·lar entre els 500 i els 800 euros, segons el model. És un esforç econòmic important, reconeix l’Ajuntament de Calafell. Per això, la mateixa administració local va aprovar, ja l’any 2016, una modificació de l’ordenança de guals que va establir un període de cinc anys per normalitzar els centenars i centenars de passos de vehicles irregulars, amb la possibilitat d’acollir-se a beneficis fiscals municipals.

La convocatòria d’ajuts estarà oberta fins a l’1 d’agost de 2021, quan acaba la moratòria.

També et pot interessar

Comentaris