El CRAE de Santa Oliva manté el coronavirus fora de l’equipament

Entrada d’accés al CRAE de Santa Oliva.
30/04/2020 - 11:00h

El centre amb una vintena de menors residents entre els 8 i els 17 anys disposa d’espais amplis per afrontar el confinament

El Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Lluís Folch i Camarasa de Santa Oliva manté l’equipament lliure de coronavirus, segons remarca el seu director, Carles Rué.

Creat l’any 1992 per la necessitat d’atendre a infants i adolescents tutelats per la DGAIA (Direcció General d’atenció a la Infància i l’Adolescència) de la Generalitat i que cal separar temporalment del seu entorn familiar quan aquest no pot garantir-los la cobertura òptima de les seves necessitats bàsiques, d’aprenentatge ni d’espais de socialització, la institució té per encàrrec promoure, quan sigui possible, el retorn de l’infant o adolescent amb la família d’origen o, en cas contrari, fer una proposta de mesura de protecció d’acord amb la seva particularitat i moment.

Actualment, el CRAE de Santa Oliva compta amb 20 places d’usuaris cobertes i 25 professionals (comptant personal educatiu i de serveis) distribuïts en diferents torns. Les edats dels nois i noies que viuen al centre poden oscil·lar entre els 4 i els 18 anys, donat que el CRAE està considerat com un CRAE d’edats verticals. Actualment disposa de nois i noies majoritàriament adolescents, entre edats compreses entre els 12 i els 17 anys, i només hi ha dos nens que tenen 8 i 9 anys, respectivament.

El coronavirus obliga a fer diversos canvis

Des de l’inici de l’estat d’alarma per la Covid-19, la organització del centre ha canviat en molts aspectes, tant pel que fa referència a la organització del personal com la de les dinàmiques quotidianes dels nois i noies.

Respecte al personal, el director del CRAE apunta que “hem reorganitzat els torns del personal educatiu de manera que la rotació diària de professionals sigui la mínima. D’aquesta manera s’han fet 5 grups d’educadors-es que treballen en torns de dia i de nit durant dues jornades, dues de descans i dues que estan de retén per qualsevol eventualitat i així de forma rotativa”.

El personal de serveis també ha canviat els horaris. Així, per exemple, les cuineres que habitualment treballen en torn de matí o de tarda per tal de preparar els dinars i els sopars, actualment només treballa una cuinera per dia (un dia cadascuna) i prepara els dos àpats. El mateix val per dissabtes i diumenges.

Quant a la dinàmica amb els infants i adolescents, Carles Rué remarca que “el principal canvi ha estat la suspensió per l’estat d’alarma de totes les activitats lectives i extraescolars, la qual cosa ha fet necessari un replantejament de la vida quotidiana del centre”. “Es procura mantenir uns horaris d’activitat semblants a l’època de vacances escolars, on s’ofereixen diferents activitats internes com tallers, jocs i rutines de col·laboració amb l’ordre i neteja dels espais personals dels nois i noies, principalment les habitacions”, afegeix.

Després de Setmana Santa, també s’han intensificat els espais d’estudi i treball escolar que han anat proposant les diferents escoles i instituts on estan escolaritzats els nois i noies. D’aquesta manera, s’organitzen grups d’estudi per fer les tasques escolars segons les diferents etapes educatives, amb l’acompanyament del professionals del centre.

Molt d’espai per passar el confinament

Al CRAE Lluís Folch i Camarasa hi ha disponible un espai exterior molt gran “que ha facilitat moltíssim la dinàmica en aquest temps de confinament”, diu el director del centre per a menors. Aquest gran pati disposa de molts metres quadrats perquè els nois i noies pugui sortir, córrer i esbargir-se. “Hi ha una zona amb una barbacoa, una alta amb taula de ping-pong i també un petit camp de futbol on s’hi passen moltes estones jugant”, explica també Rué.

“Així mateix, anem amb molta cura a l’hora de distribuir els nois i noies per grups a l’hora de fer les diferents activitats (àpats, estudi, tallers…) i mantenim les distàncies de seguretat el màxim possible”, destaca el mateix director.

Carles Rué també recarca que, “en general, els nois i noies estan complint molt bé amb les mesures restrictives, van entenent la situació i els motius pels quals cal estar confinats i sense sortir de casa. És un esforç molt gran que estan fent, i cal també felicitar-los en aquest aspecte”.

Contacte amb les famílies

La majoria dels nois i noies que viuen al CRAE Lluís Folch i Camarasa de Santa Oliva tenen un règim de relació amb les seves pròpies famílies en funció de la situació de cada cas, consistent en trucades telefòniques, visites i/o sortides. “Però en aquest temps de confinament, igualment com en d’altres recursos residencials, les sortides i les visites familiars s’han hagut de suspendre”, diu Carles Rué.

El contacte dels usuaris amb les famílies és setmanal, ja sigui per telèfon o fent videotrucades; i el CRAE també manté les famílies informades en tot moment de la situació dels nois i noies. “Moltes ja truquen segons el règim de relació que tenen establert, per interessar-se per ells i parlar de com els hi va tot”, diu Rué.

Cura de la salut dels infants i adolescents

Actualment, com apuntàvem, no hi ha ningú al CRAE de Santa Oliva amb símptomes del nou coronavirus, ni per part dels nois i noies ni tampoc per  part dels professionals.

En aquest sentit, el director apunta que “a dia d’avui tenim material de protecció i n’anirem rebent més, sobretot mascaretes quirúrgiques, guants i gel hidroalcohòlic, que és el que més utilitzem. També hem rebut donacions de mascaretes de roba per part de voluntaris de la comarca, de la qual cosa estem molt agraïts”.

Per prevenir el coronavirus de la Covid-19, a l’equipament s’ha intensificat la neteja dels espais comuns per on els nois i noies realitzen les seves activitats, així com el rentat de mans i higiene personal. “Diàriament es controla les temperatures dels nois i noies i estem molt alerta de si algun presenta símptomes, per tal de trucar al cat salut o al nostre CAP de referència”, diu també Carles Rué.

Des de la mateixa direcció del centre santaolivenc s’apunta que la principal missió i l’objectiu principal en aquest temps és “vetllar per la salut dels i les professionals i infants del servei, i evitar rebrots de la malaltia”. Amb tot, remarca la implicació de tots els professionals en el projecte, sense la qual “aquesta tasca seria impossible”, conclou Carles Rué.

També et pot interessar

Comentaris