El sector avícola demana mesures per a fer front a les pèrdues per la caiguda del turisme

Joan Anton Rafecas, president de la FAC
20/04/2020 - 19:04h

La desaparició de la demanda dels sectors turístic i d’esdeveniments causarà a curt termini un excedent en la producció de carn d’aviram del 20%

El sector avícola català s’està veient fortament afectat per la caiguda en la demanda de carn d’aviram deguda principalment a la supressió del turisme.

La carn de pollastre i també la de gall dindi i de guatlla són productes que tenen una gran sortida al canal Horeca (hostaleria, restauració i càtering), que depenen en bona part del consum que fa la població flotant que generen els sectors turístic i d’esdeveniments.

Aquesta davallada en la demanda ha produït ja uns excedents en la campanya de Setmana Santa, que no s’ha vist absorbit pel consum a les llars, i els productors preveuen que la situació s’anirà agreujant ràpidament en les pròximes setmanes i mesos.

Un gran nombre d’empreses es veuran afectades no solament a Catalunya sinó a la resta de l’Estat espanyol, tal com estan advertint també les organitzacions sectorials estatals.

Segons explica el president de la FAC, Joan Anton Rafecas, “la producció d’aviram és un procés que depèn de cicles de reproducció llargs i que s’estén durant mesos. Per tant, la disponibilitat actual de carn de pollastre, per exemple, és el resultat del que s’ha previst i del que s’obté en les fases anteriors dels cicles reproductius, més el temps d’engreix del pollastre destinat a la producció càrnia. Aquest element condiciona fortament la capacitat d’adaptació del sector avícola davant canvis sobtats en la demanda.”

Segons Rafecas, es preveu que en poc temps es produirà una sobreproducció de carn de pollastre, que podria ser del 20%. Aquest excés d’oferta tindrà un efecte directe sobre el preu de la carn de pollastre, que patirà una davallada. A les pèrdues econòmiques que causarà a tot el sector la caiguda en el preu s’afegiran els costos de les mesures extraordinàries que han de prendre les empreses.

Per exemple, els que suposaran per als productors mantenir les poblacions de reproductores, i pels escorxadors, la dotació de recursos per a la conservació dels excedents amb l’objecte d’evitar la seva pèrdua. Tot i aquestes mesures extraordinàries, el sector calcula que hauran de passar setmanes abans no es pugui reequilibrar la producció.

La Federació Avícola Catalana s’ha adreçat al Govern de la Generalitat per a demanar la posada en marxa urgent d’un conjunt de mesures que puguin pal·liar les greus pèrdues econòmiques que patiran les empreses del sector i les ajudin a fer front a les despeses que sobrevindran.

Aquestes mesures poden anar des de les ajudes directes en forma de subvenció per al manteniment de les reproductores i l’emmagatzematge en fred (congelació) a la reducció de la càrrega impositiva de l’activitat ramadera i càrnia del sector avícola i l’impuls dels productes avícoles a través dels programes de promoció de l’exportació.

També et pot interessar

Comentaris