Aprovat el Pla estratègic de subvencions de la Bisbal pel 2020

Avatar
19/12/2019 - 07:00h

Inclou disset subvencions i està previst que s’hi destinin 170.550 euros

El ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent al mes de desembre ha aprovat el Pla estratègic de subvencions 2020 de l’administració bisbalenca.

Aquest Pla inclou un total de disset subvencions, dividides en vuit àrees temàtiques, amb un import total de 170.550€. Amb les subvencions que s’inclouen al Pla, l’Ajuntament de la Bisbal remarca que vol fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o d’interès local i també prestar ajuda a les entitats, empreses, col·lectius i persones del municipi.

Així, el Pla inclou les àrees de prevenció i extinció d’incendis, assistència social primària, foment de l’ocupació, funcionament de centres d’educació, serveis complementaris a l’educació, promoció cultural, promoció i foment de l’esport i ajudes a la natalitat i adopció.

Subvencions incloses en el Pla Estratègic de Subvencions 2020

1.-Prevenció i extinció d’incendis (5.000€). Es tracta d’una subvenció que s’atorga a través d’un conveni amb l’ADF Clot de Bou per poder comptar amb la seva col·laboració en la redacció i execució dels plans d’autoprotecció contra incendis forestals i el pla d’autoprotecció municipal, així com per la seva participació en tasques de prevenció d’incendis i en actes que s’organitzen des de l’Ajuntament (principalment aquells que inclouen pirotècnia).

2.-Assistència social primària (10.000€). Ajudes econòmiques d’urgència social per atendre necessitats puntuals i bàsiques de subsistència per a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. L’import assignat és de 10.000€. La concessió es fa de forma directa, prèvia valoració de Serveis Socials.

3.-Foment de l’ocupació (15.000€). S’obren dues convocatòries de subvencions per fomentar l’ocupació, l’emprenedoria i l’autoocupació:

-Subvencions per a la creació de llocs de treball. Subvenció per a les empreses ubicades a la Bisbal del Penedès que hagin contractat, durant el 2019, bisbalencs i bisbalenques que estiguin desocupats/des. S’hi destinen 5.000€.

-Subvencions per a persones desocupades que s’estableixin com a autònomes durant el 2019. L’import de la partida és de 10.000€.

4.-Funcionament de centres d’educació curs 2019/2020 (14.300€). És una subvenció que s’atorga a l’escola Ull de Vent per poder adquirir les agendes dels alumnes, per al material escolar dels alumnes empadronats (es calculen uns 50€ per alumne/a) i per al projecte Cantània.

5.-Serveis complementaris a l’educació (55.000€). En aquest apartat s’inclouen les següents subvencions per al curs 2019/2020.

-Subvenció per als llibres de primària de l’escola pública per al projecte de sociabilització dels llibres.

Aquesta subvenció és per als alumnes bisbalencs de l’escola Ull de Vent i l’escola Quatre Vents. La partida del pressupost és de 15.000€.

-Subvenció per als llibres de secundària de l’Institut Coster de la Torre.

La partida del pressupost és de 15.000€.

-Subvencions per al transport escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Subvencions per a part del cost del transport comarcal per a les famílies que no resideixen al nucli on s’ubica l’escola Ull de Vent. La partida és de 5.000€.

-Subvencions per al menjador escolar de l’escola Ull de Vent.

Se subvenciona part del cost del menjador escolar. La partida del pressupost és de 20.000€.

PUBLICITAT

6.-Promoció cultural (41.250€). Inclou activitats organitzades per l’Ajuntament i subvencions nominatives a entitats:

-Premis del concurs literari de Sant Jordi 2020

S’hi destinen 750€.

-Convocatòria de subvencions en matèria de cultura

Subvencions per a entitats culturals del municipi per finançar les activitats que organitzen i les despeses ordinàries del 2020. La partida del pressupost és de 2.000€.

-Subvenció a través d’un conveni amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca.

Col·laboració amb l’entitat per a les activitats organitzades, promovent la cultura i la convivència al municipi a través del teatre, els geganters i grallers, els escacs, al botifarra i altres activitats. L’import que s’hi destina és de 12.000€.

-Subvenció a través d’un conveni amb el Ball de Diables de la Bisbal del Penedès.

Col·laboració amb l’entitat per a les activitats organitzades, promovent la cultura, la convivència i el folklore al municipi i per a les activitats organitzades amb motiu del seu 15è aniversari, durant el 2020. L’import és de 15.000€.

-Subvenció a través d’un conveni amb la Colla Castellera La Bisbal del Penedès – Bous.

Col·laboració amb l’entitat per a les activitats organitzades, promovent la cultura castellera i la convivència al municipi. L’import és d’11.500€.

7.-Promoció i foment de l’esport (25.000€).

-Patrocinis esportius

Subvencionar a bisbalencs i bisbalenques que realitzen activitats esportives i participen en competicions i esdeveniments esportius. La partida és de 2.000€.

-Subvenció a través d’un conveni amb Joventut Bisbalenca CF.

Es col·labora amb l’entitat per a les activitats organitzades per promoure l’esport i la convivència al municipi. L’import és de 23.000€ i s’hi inclou l’any 2020 (per tant, una part de la temporada 2019/2020 i una part de la temporada 2020/2021).

8.-Subvencions a la natalitat i adopció (5.000€). Es tracta d’una subvenció que s’atorga a les famílies que, durant el 2019, hagin tingut o adoptat un infant. Aquestes famílies -prèvia sol·licitud i entrega de la documentació corresponent- reben el ‘Xec nadó’, un talonari amb 10 vals de 10€ cadascun (100€ en total) per gastar en els comerços del municipi que participen en la campanya. L’import destinat a aquesta partida és de 5.000€.

Control i avaluació del Pla

Els plans estratègics de subvencions estan basats en l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, on es disposa que les administracions que estableixin subvencions han de concretar en un Pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb cadascuna de les subvencions, els costos previsibles, les fonts de finançament i el fet que sempre compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària. En compliment de la normativa, el Pla estratègic de subvencions 2020 inclou una part de control i avaluació del Pla.

Així, l’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, que és la responsable de l’àrea d’Hisenda, és qui controlarà el seu compliment. Una vegada finalitzada la vigència del Pla estratègic de subvencions per al 2020, es presentarà al Ple una memòria amb el grau de compliment i les conclusions.

El primer pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es va aprovar el 20 de desembre de 2017 per a l’any 2018. L’any 2019, com que els pressupostos estaven prorrogats, es va seguir aplicant el Pla del 2018. Ara, en haver-se aprovat inicialment el pressupost 2020 en el ple extraordinari del 27 de novembre, s’ha tirat endavant també l’aprovació del Pla de subvencions 2020.

També et pot interessar

Comentaris