L’Ajuntament de Pacs i la Carretera del Vi tampoc volen la planta d’asfalt

La planta d’asfalt es situaria dins l’empresa Cales de Pachs
Judit Benages
04/12/2019 - 13:00h

El consistori creu que aquesta activitat no és compatible amb un municipi amb un gran potencial vitivinícola i enoturístic

L’Ajuntament de Pacs ha enviat una nota de premsa on explica com està la situació amb l’empresa que ha demanat construir una planta asfàltica dins de Cales de Pachs. Segons el consistori, el 5 de juny de 2019 l’empresa JA ROMERO POLO SAU presenta sol·licitud de llicència d’obres adjuntant un projecte bàsic i l’estudi d’impacte i integració paisatgística per implantar una planta de fabricació d’aglomerat asfàltic amb una capacitat de producció de 200 t/h dia.

Des de l’Ajuntament s’explica que, vista la compatibilitat urbanística amb el planejament i a l’empara també dels criteris emesos per la Direcció General d’urbanisme, la junta de govern local del 24 de setembre acorda iniciar la tramitació com a Projecte d’Actuació Específica en sòl no urbanitzable.

Prèviament a la preceptiva exposició pública del projecte, s’informa l’Ajuntament de Les Cabanyes i al cap d’ERC del municipi d’aquesta tramitació. Durant l’exposició pública se segueixen mantenint contactes amb l’Ajuntament de Les Cabanyes i es té constància que es presentaran al·legacions amb el de Vilafranca. Segons el consistori, no es presenta cap al·legació a banda dels ajuntaments esmentats. L’exposició pública es realitza amb anuncis al BOP, tauler d’edictes i web.

Durant l’exposició se sol·liciten els informes sectorials dels que encara no se n’ha rebut cap. De manera paral·lela l’empresa sol·licita la llicència ambiental, sotmesa a requeriments a instància de l’Òrgan Tècnic Comarcal per tal que es pugui emetre informe d’idoneïtat i suficiència.L’Ajuntament de Pacs assegura que des del primer moment ha deixat molt clar a l’empresa que aquest tipus d’activitat no es considera compatible amb el municipi per tots els inconvenients que pot comportar per la salut, la seguretat en el trànsit, i l’impacte ecològic per a un municipi amb un gran potencial vitivinícola i enoturístic.

Per tot això el 26 de novembre el ple per unanimitat va aprovar una moció de rebuig. Les properes accions es durant a terme de manera coordinada amb la resta de municipis afectats directament, Consell Comarcal i Plataforma ciutadana.

PUBLICITAT

La Carretera del Vi

Per altra banda els 13 cellers que integren La Carretera del Vi, ubicats en 7
municipis del Penedès i Garraf, expressen el seu rebuig al projecte de construcció d’una fàbrica d’asfalt a Pacs del Penedès i se sumen a la petició dels veïns i dels ajuntaments de Vilafranca, Les Cabanyes i Pacs del Penedès per aturar-lo, firmant l’escrit de la plataforma ciutadana ‘El Penedès diu NO a la instal·lació d’una planta asfàltica a Pacs’.

Segons La Carretera del Vi, aquesta activitat tindria un impacte negatiu en el territori i en les persones, no només per la contaminació i les afectacions que els gasos emesos podrien tenir en la salut, sinó també pels problemes que causarien en la mobilitat. Aquest projecte també impactaria en el paisatge, ja que actuaria en una zona d’especial protecció formada per la muntanya de Sant Jaume, de titularitat municipal, i en la promoció turística de la comarca.

Els cellers de La Carretera del Vi – Mas Bertran, Rovellats, Parés Baltà, Colet, La Xarmada,Família Torres, Mastinell, Bodegues Pinord, Torreblanca, Viladellops, Torre del Veguer, Puig Batet i Hospital de Sitges – es mostren totalment en contra del projecte per ser incompatible amb elsvalors que defensen de viticultura ecològica, mobilitat sostenible i preservació del paisatge, i amb la pròpia activitat turística.

També et pot interessar

Comentaris