La Bisbal revisa el preu del contracte de residus

El ple de caràcter extraordinari celebrat aquest dilluns a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. (Foto: Ajuntament)
25/09/2019 - 11:14h

El ple aprova pagar 33.917 a l’empresa concessionària, que en reclamava 77.749

El ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat aquesta setmana el compte general de l’exercici del 2018, amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal i PSC, en contra d’Ara La Bisbal i ERC i l’abstenció d’Units per la Bisbal-FIC.

El pressupost de l’any passat va ser de 4.854.927,02 euros i a la finalització de l’exercici hi va haver un superàvit pressupostari de 222.904 euros. Algunes de les xifres de l’estat econòmic de l’ajuntament bisbalenc són que el deute suposa el 40,47% dels ingressos corrents i que el període mig de pagament és de 19,17 dies.

Revisió de preus del contracte de residus
I en un segon punt d’aquest ple de caràcter extraordinari, l’Ajuntament de la Bisbal va revisar els preus del contracte de recollida de residus. Així, el ple bisbalenc va aprovar desestimar en part les al·legacions presentades per l’empresa CESPA, S.A. i aprovar la revisió de preus i l’import pendent d’abonar a la concessionària, de 33.917,49€ (IVA inclòs).

En relació a aquest punt, cal recordar que l’Ajuntament de la Bisbal va adjudicar a l’empresa CESPA, SA, el maig de 2011, el contracte de gestió del servei públic de recollida de residus per un import anual de 373.829,56 euros més IVA, per un període de 10 anys.

També va quedar aprovat que un any després de la signatura del contracte es procediria a la revisió de preus d’acord amb la variació anual de l’IPC català del darrer mes publicat. D’acord amb l’article 77.3 de la Llei de contractes del sector públic, la revisió seria del 85% de la variació de l’IPC anterior.

Anys més tard, el març de 2017, CESPA, SA va sol·licitar una revisió de preus del contracte, des de l’1 de febrer fins al 31 de gener de 2018. El juny del mateix any 2017, l’Ajuntament de la Bisbal va amortitzar anticipadament 130.177,36 euros més IVA. Era una amortització sobre la inversió feta per l’empresa corresponent al rènting dels contenidors, la inversió del Punt Verd i l’adquisició de vehicles.

L’octubre del 2018, es va aprovar per la revisió de preus sol·licitada el març de 2017, per import de 33.917,49€ (IVA inclòs).

Així les coses, el novembre següent, l’empresa va presentar un escrit manifestant la seva disconformitat amb aquesta revisió de preus perperquè, segons creia, els càlculs aplicats no eren correctes. L’import calculat per CESPA, S.A. era de 77.749,19 euros.

Finalment, l’estudi de revisió global dels preus del contracte de recollida de brossa realitzat per Faura-Casas Auditors i Consultors, SL ha conclòs aquest estiu que la revisió de preus aprovada a finals del 2018 suposa un import pendent d’abonar a la concessionària de 33.917,49€ (IVA inclòs) i, per tant, el ple bisbalenc va desestimar aquest dilluns les al·legacions de l’empresa concessionària i va donar per vàlida la revisió de preus amb un import a la baixa.

També et pot interessar

Comentaris