La policia local denunciarà comportaments sexistes i d’assetjament durant el Vijazz

FOTO: BANC SABADELL VIJAZZ
Avatar
05/07/2019 - 17:19h

El cos de seguretat vilafranquí reforçarà el dispositiu policial per atendre possibles incidents en aquest sentit

Els agents de la Policia Local de Vilafranca han rebut instruccions per denunciar comportament sexistes i d’assetjament aprofitant que aquest divendres comença el Vijazz i és en l’oci nocturn on es produeixen una part important d’aquests comportaments.

El cos de la Policia Local de Vilafranca està sensibilitat per aquesta problemàtica i reforçarà el dispositiu policial per atendre possibles incidents en aquest sentit.

Què és assetjament?

L’assetjament sexual no previst al Codi Penal però constitutiu d’infracció administrativa són tot un seguit de comportament verbals, no verbals i/o físics d’indole sexual, no volguts per la persona receptora, o bé un sol incident que, pel seu caràcter summament ofensiu, pot constituir per si sol un cas d’assetjament sexual.

És una forma d’abús que s’exerceix des d’una situació de poder psíquic o físic respecte a la persona assetjada i que es pot donar en qualsevol àmbit de la relació entre persones (al carrer, en llocs públics, en entorns d’oci, etc).

En les instruccions donades als agents es recullen una sèrie de conductes que, sense configurar una llista tancada, es consideren incloses en les infraccions administratives abans esmentades, i que són:

·         Exhibicionisme obscè davant de persones adultes (sempre que no siguin discapacitades necessitades d’especial protecció).

·         Masturbació en espais públics o oberts al públic davant de persones adultes (sempre que no siguin persones discapacitades necessitades d’especial protecció).

·         Injuria sexual (consisteix en manifestacions verbals que ofenen la dignitat de les dones i que siguin degradants o humiliants o creïn una situació intimidatòria, hostil o ofensiva).

·         Seguiment puntual i obscè d’una persona o grup de persones .

·         Fer fotos de parts intimes del cos d’una persona sense el seu consentiment

. Altres conductes que impliquin vexació sexual.

·         Acorralament amb finalitat sexual.

En cas de detectar conductes com les descrites, els funcionaris de la Policia Local de Vilafranca faran denúncies per una infracció a la Llei Orgànica 4/2015.

També et pot interessar

Comentaris