ImpulsA Penedès fa arribar propostes a tots els partits del Vendrell

Ricard Vinyals
22/05/2019 - 18:38h

L’entitat empresarial creu que cal un nou model de gestió dels afers públics.


L’entitat ImpulsA Penedès, constituïda per un grup d’empresaris i professionals independents políticament, compromesos amb el territori comarcal, amb la vocació d’implantar una cultura de desenvolupament empresarial que comporti una millora qualitativa i quantitativa de l’activitat econòmica com a principal motor del nostre fi últim, segons es remarca des del mateix col·lectiu, ha fet una sèrie de propostes als partits polítics que concórren aquest diumenge a les eleccions municipals al Vendrell. L’objectiu de la iniciativa és, segons ImpulsA Penedès: “Refermar el nostre compromís amb el territori, millorar i potenciar la comarca del Baix Penedès, posar en valor la comarca del Baix Penedès, i apostar per les empreses, els professionals i els recursos que ofereix la comarca del Baix Penedès”.

Propostes per un creixement qualitatiu
Una de les primeres propostes que ImpulsA Penedès fa al proper consistori vendrellenc, tot i que també defensa una coordinació conjunta entre ajuntaments del Baix Penedès, és “un trencament en la manera de gestionar els afers públics, generant la disrupció necessària que permeti configurar el Vendrell i el Baix Penedès en un pol d’atracció social i econòmica”.

“El període de creixement indiscriminat ha de donar lloc a un creixement sostenible que aposti per la qualitat envers la quantitat”, es diu també des de l’entitat empresarial penedesenca, que també aposta per potenciar la “Marca del Vendrell, tant interna com externament. En aquest sentit, considerem que és necessari: Treballar la ‘Marca del Vendrell’ com a pol comercial i de serveis atractiu, recolzant les empreses del territori i atraient noves inversions; promocionar la comarca del Baix Penedès, posant en valor tot el que ofereix (empreses, cultura, oci, etc); desenvolupar noves campanyes de conscienciació entre la ciutadania vendrellenca que posi en valor l’atractiu comercial, gastronòmic i cultural del Vendrell; i potenciar l’Oficina de Turisme amb serveis adaptats als turistes que ens visiten de diverses nacionalitats”.

PUBLICITAT

Aposta per l’espai públic
ImpulsA Penedès també aposta per un espai públic i un desenvolupament urbanístic de qualitat. En aquest sentit, proposa “una millora i cura constant del mobiliari urbà, les voreres, les façanes i la senyalització, amb especial atenció a la relativa als serveis educatius i sanitaris; reforçar el servei de neteja i les campanyes de conscienciació i educatives per aconseguir un Vendrell més net, la reactivació dels espais abandonats amb un pla de zones verdes i d’horts urbans i aturar la concessió de permisos d’urbanització de polígons i barris fantasmes”.

Pla de mobilitat
Les propostes empresarials fetes arribar als partits polítics vendrellencs apunten que “el Vendrell del segle XXI requereix un pla de mobilitat que doni resposta a les necessitats dels seus habitants i que serveixi per a la seva dinamització econòmica i comercial”. En aquesta línia es planteja: la construcció d’una rotonda davant de la Creu Roja que faciliti el transit en aquella zona, l’establiment de línies de transport públic per accedir als polígons, l’adequació dels accessos als polígons o empreses les quals tenen unes entrades de via pública o de difícil accés, deficients i fins i tot perilloses, i la a creació de parades d’autobusos a prop d’alguns centres educatius i sanitaris que actualment no hi són”.

PUBLICITAT

Fomentar l’economia
Finalment, amb l’objectiu de “fomentar l’activitat econòmica i simplificar les relacions dels ciutadans i de les empreses amb l’Ajuntament”, des d’ImpulsA Penedès se sol·licita: Una reducció de les barreres i les càrregues derivades de l’activitat burocràtica, l’agilització dels processos administratius i que els contractes públics incloguin clàusules socials que, entre d’altres qüestions, serveixin per reforçar les petites i mitjanes empreses del territori.

“Cal un replantejament profund de la política impositiva de l’ajuntament, tenint present la realitat social i econòmica que s’està gravant amb els impostos i taxes municipals”, es diu des d’ImpulsA Penedès, que conclou que a nivell comarcal del Baix Penedès cal l’“adopció de polítiques públiques que fomentin l’oferta de llocs de treball de qualitat i donant oportunitats al talent de la gent de la comarca, evitant així la fugida de professionals de la zona amb polítiques; reforçar una formació acadèmica i professional de qualitat, ampliant l’oferta educativa per aconseguir un perfil professional qualificat, d’acord amb la demanda del teixit empresarial de la comarca amb un alt valor afegit; col·laborar amb les empreses per a que desenvolupin plans de formació interna que s’adeqüin a les seves necessitats; i donar els passos necessaris per aconseguir que la fibra òptica arribi a tots els polígons industrials de la zona”.

També et pot interessar

Comentaris