L’Ajuntament de Calafell regularà els clubs cannàbics al municipi

01/04/2019 - 18:46h

El ple aprova inicialment el pla especial que ordenarà una activitat en creixement.

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat incialment un pla especial per regular la instal·lació de clubs i associacions cannàbics al municipi.Amb aquesta aprovació, des del consistori calafellenc es vol posar ordre en una activitat que, per falta de regulació local, està proliferant sense garantir uns mínims de convivència amb el veïnat.

L’obertura de locals cannàbics és legal i els ajuntaments no els poden denegar l’obertura. Però sí que poden regular les condicions perquè la seva activitat no sigui molesta ni interfereixi amb altres aspectes de la vida ciutadana. Per exemple, en matèria de distàncies entre locals o amb altres espais i equipaments públics, o a quins llocs, urbanísticament parlant, es poden instal·lar.

El govern municipal calafellenc ja va intentar, fa tres anys, tirar endavant un pla especial d’aquestes mateixes característiques per posar ordre a la qüestió, però la proposta no va reeixir en el ple municipal, perquè tot i guanyar la votació, va ser-ho sense la majoria absoluta que requereix l’aprovació d’aquests plans. Des de llavors, a Calafell s’han obert mitja dotzena de clubs cannàbics, que n’han tingut prou amb demanar una llicència d’obertura. A més, hi ha hagut queixes del veïnat, però l’Ajuntament de Calafell remarca que no s’hi ha pogut fer res.

Els criteris d’emplaçament, d’acord amb el pla especial aprovat inicialment, són els següents:

–Els clubs cannàbics només es poden instal·lar en indrets que tenen un ús socio-cultural, ja que la llei els considera una modalitat d’aquest ús.

–Es prohibirà l’obertura de locals cannàbics a menys de 300 metres de qualsevol equipament públic: escoles, centres culturals, centres de salut. També dels solars o terrenys que estiguin qualificats per acollir aquests equipaments, fins i tot quan encara no estiguin construïts

–La distància mínima entre locals destinats a aquest ús serà de 500 metres.

–Se’n prohibirà l’obertura en llocs on està prohibit fumar, com centres comercials instal·lacions esportives privades…

A més, el pla especial té com a objectiu garantir que els locals cannàbics reuneixin les condicions necessàries per evitat qualsevol tipus de molèsties al veïnat. També garantir que tenen condicions de seguretat, salubritat i higiene per a les persones usuàries. I, finalment, garantir que l’activitat sigui desenvolupada per associacions d’usuaris degudament inscrites en els registres públics.

Un altre element de regulació serà establir una limitació horària, de forma que no es pugui obrir permanentment. O que la llicència es concedirà per un període tres anys, al final dels quals s’haurà de presentar una nova sol·licitud per a renovar-la.

Moratòria d’un any

Mentre es tramita tota l’aprovació del pla especial (en aquest ple només s’aprovava inicialment), hi haurà una suspensió, durant un any, de tot tipus de llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o amplició d’activitats i altres autoritzacions municipals, relaciones amb clubs cannàbics.

Escola Municipal d’Adults

D’altra banda, el ple calafellenc ha aprovat aquest dilluns la creació d’un centre de formació d’adults i tramitar la corresponent autorització al departament d’Ensenyament de la Generaltiat. La intenció del consistori és obrir l’escola d’adults el proper curs acadèmic a la Masia de Cal Bolavà, al nucli del Poble.

També et pot interessar

Comentaris