Detectada una errada en els rebuts de les escombraries del Vendrell

Avatar
11/03/2013 - 17:48h

L’Ajuntament del Vendrell ha detectat una errada material en l’Epígraf 7 de l’Ordenança Fiscal núemro 12, reguladora de la taxa d’escombraries comercials i que ha causat la generació d’uns rebuts amb uns imports incorrectes. De forma immediata, l’Ajuntament afirma que ha suspès el cobrament de totes les activitats incloses en aquest epígraf i ha iniciat les gestions oportunes per generar els nous rebuts, ja amb l’import correcte.

Per tant, doncs, els ciutadans que siguin titulars d’una activitat inclosa en l’Epígraf 7 no cal que ingressin el rebut que els ha estat enviat, ja que properament en rebran un de nou, i tampoc cal que facin cap altra gestió. De tota manera, l’Ajuntament del Vendrell ha anunciat que revisarà el cas de les persones que, per algun motiu, facin el pagament del rebut erroni en alguna entitat bancària per retornar-los els diners.

Per qualsevol altre aclariment o dubte sobre aquesta qüestió, les persones interessades es poden adreçar al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament del Vendrell.

També et pot interessar

Comentaris