La crisi fa créixer el nombre d’usuaris als Serveis Socials del Vendrell

05/10/2011 - 14:24h

La crisi afecta l’àrea municipal dels Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell, que tenen més feina amb el mateix personal que l’any passat. Primer de tot, segons que va explicar en roda de premsa Hermini Caballero, regidor responsable de l’àrea, l’important és que els Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell atenen la problemàtica social de qualsevol ciutadà, unitat familiar o grup social del municipi. El regidor ha puntualitzat en aquest sentit que “no només es vol donar una imatge únicament assistencial sinó també oferir uns serveis de proximitat al ciutadà i adaptació als marcs legals establerts, com ara la Llei de la Dependència i la pròpia Llei de ServeisSocials”. Caballero ha reconegut que “la crisi ens està afectant de manera determinant i ha desbordat totes les previsions. En un moment en el qual les persones esgoten totes les vies d’accés a determinats ajuts, acaben recorrent a Serveis Socials”.
Els Serveis Socials del Vendrell s’adrecen a tota la societat, sigui quina sigui la seva procedència. Les problemàtiques ateses van des de les persones amb discapacitat física, intel.lectual o sensorial fins a la prevenció de la discriminació i la pobresa, passant per casos d’exclusió i urgència social o violència de gènere. També s’ofereix informació i assessorament amb relació als drets i els recursos socials. Altres serveis que s’ofereixen són els serveis d’ajuda a domicili, la teleassistència i la inserció social, laboral i educativa dels usuaris, entre d’altres moltes tasques.
L’equip de Serveis Socials bàsics està format per 7 treballadors socials i 4 educadors.
Entre les seves funcions hi ha examinar tots els casos que es presenten, un per un, avaluar les situacions de necessitat més importants i determinar les accions més convenients per intentar solucionar-les. També hi ha dos tècnics contractats a través de plans d’ocupació per fer un seguiment dels expedients de la Renda Mínima d’Inserció.
A més, des dels Serveis Socials es treballa de forma coordinada amb les entitats i associacions del municipi en projectes conjunts relacionats amb l’atenció social, com ara Càritas i Creu Roja. D’aquesta manera es contribueix a prevenir el risc d’exclusió i s’enforteixen els llaços de cohesió social.
Per la seva banda, el tècnic Josep Miquel Beltran ha facilitat dades estadístiques de les accions d’ajuda i col.laboració més significatives realitzades durant l’any 2010 per tal de donar a conèixer a la ciutadania la realitat de la destinació d’aquestes ajudes. Beltran ha començat la seva exposició explicant que “la pressió assistencial de l’equip de professionals que conformen els Serveis Socials és molt gran. Com a dada, en aquests moments els Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell, amb els mateixos professionals que l’any passat, porten realitzades proporcionalment més intervencions respecte les que es van dur a terme durant el mateix període de l’any 2010”.
A final de setembre s’havien comptabilitzat un total de 6.956 intervencions, mentre que en el conjunt de l’any passat se’n van registrar 8.356. Si segueix aquest ritme, es preveu que a final d’any n’hi haurà 9.274 de realitzades, quasi 1.000 més que l’any anterior.
Dades dels Serveis Socials vendrellencs
Tot seguit s’esmenten dades que desmenteixen un suposat tracte de favor als immigrants, en una rèplica del govern al discurs habitual de PxC a l’Ajuntament del Vendrell:
•?Casals d’Estiu
Per accedir als Casals d’Estiu s’han atorgat ajudes a 86 infants, dels quals 5 eren fills d’immigrants.
•?Centre Obert
El Centre Obert és un servei adreçat a escolars de primària que tenen dificultats d’adaptació amb la intenció de reconduir-los i estimular-los. Durant l’any 2010 es van donar ajudes a un total de 36 alumnes, dels quals 30 eren autòctons.
•?Transport escolar
Només 11 nens de famílies immigrants, d’un total de 49, han accedit a les ajudes per al transport escolar.
•?SAD (Servei d’Atenció Domiciliària)
D’un total de 87 actuacions, una sola persona estrangera ha utilitzat el Servei d’Atenció Domiciliària.
•?Beques extraescolars
S’han destinat 32 beques a infants de famílies autòctones i 4 a fills d’immigrants.
•?Famílies que han rebut lots d’aliments derivades per Serveis Socials
Un total de 197 famílies, de les quals 151 són autòctones i 46 immigrants.
Finalment, el regidor de Serveis Socials, Hermini Caballero, ha fet esment de cert rumors que corren pel municipi sobre els “suposats” ajuts que rep la població immigrant, fent un especial encís als cotxes d’infants i als vals de comprar de productes alimentarisbàsics. El propi regidor ha parlat amb propietaris dels diferents establiments per tal de contrastar aquesta informació. D’aquestes converses s’ha posat de manifest que “no hi ha cap ajut específic per a aquest col.lectiu”
Des de Serveis Socials, igual com Càritas i Creu Roja, no existeix cap tipus de distinció entre immigrants i autòctons. “Tenim molt clar que no només intentem resoldre problemes, sinó que escoltem persones, ciutadans del Vendrell”, ha declarat el regidor.

També et pot interessar

Comentaris