Canvis en el cartipàs de l’Ajuntament de Calafell arran de la retirada d’atribucions a Josep Parera

Avatar
12/03/2010 - 17:04h

L’alcalde de Calafell, el socialista Jordi Sánchez, ha fet públics aquest dimecres els canvis en l’equip de govern (PSC-ADMC-ERC) arran de la retirada de competències, per pèrdua de la confiança, al fins divendres passat primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Josep Parera. Mitjançant dos decrets d’Alcaldia, l’Ajuntament de Calafell ha procedit a modificar els membres de la Junta de Govern, els tinents d’alcalde i les atribucions delegades als regidors. La composició de la nova Junta de Govern Local, órgan col·legiat de caràcter resolutori, queda integrada pels següents regidors, sota la presidència de l’alcalde: Àngel Verge i Martin, Ramon Ferré i Solé, M.Teresa Cumplido i Mancebo, Ana González Luque, Joan Carles Robert i Poyatos i Carles Rion i Tetas.
D’altra banda, Àngel Verge i MartÌn (ADMC) és nomenat primer tinent d’alcalde i Ana M. González Luque (ADMC) esdevé quarta tinent d’alcalde.
La relació de tinents d’alcalde resta composada d’aquesta manera: Primer tinent d’alcalde, Àngel Verge; Segon tinent d’alcalde, Ramon Ferré;
Tercer tinent d’alcalde, M.Teresa Cumplido; Quart tinent d’alcalde, Ana M.González; Cinquè tinent d’alcalde, Joan Carles Robert; i Sisè tinent d’alcalde, Carles Rión.
El primer tinent d’alcalde, Àngel Verge i Martín (ADMC), passa a ser tinent d’alcalde de Medi Ambient, Serveis Contractats i Turisme. La tinent d’alcalde Ana M. González Luque (ADMC) és la nova tinent d’alcalde de Via Pública i Seguretat Ciutadana. La regidora María Victoria Ortigosa Rodríguez (ADMC) passa a ser regidora de Medi Ambient i Salut. Finalment, el regidor amb delegacions especials relatives a barris (regidor de barri) de Segur de Calafell passa a ser l’alcalde, Jordi Sánchez i Solsona.

Recordem que aquests canvis són conseqüència d’haver-li estat revocades les delegacions al regidor Josep Parera, que va encapçalar el projecte de l’Agrupació Democràtica Municipal de Catalunya (ADMC), concretament per a la direcció dels assumptes de l’Àrea de Medi Ambient, Serveis Contractats i regidor de barri de Segur de Calafell.
L’alcalde va manifestar en una breu nota de premsa feta pública hores després que ha pres la decisió per la “pèrdua de confiança en el primer tinent d’alcalde”, ja que aquest, segons Jordi Sánchez, “no comparteix des de fa temps els objectius prioritaris de l’equip de govern (PSC-ADMC-ERC) ja que ha manifestat públicament que vol encapçalar un altre projecte polític”. En aquest sentit, recordem que fa unes setmanes Parera ja va tenir problemes interns amb el grup municipal de l’ADMC, partit d’independents que, a manca de confirmació amb la proclamació oficial, en les eleccions de l’any que ve comptarà amb Manel Romero com a nou cap de llista. De la seva banda, com apuntavem, Parera no ha amagat la seva intenció de formar part d’algun altre projecte polític, que també podria comptar amb l’exalcalde convergent Joan Maria Triadó.
En relació a la decissió de divendres passat feta pública per l’alcalde calafellenc, Josep Parera ha declinat fer cap tipus de comentari.

També et pot interessar

Comentaris