El Departament de Treball ha promogut 361 llocs de treball a l’Alt Penedès

09/12/2009 - 17:56h

La consellera de Treball de la Generalitat, Mar Serna, es va reunir divendres de la setmana passada amb els representants del Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb motiu de la seva visita a la comarca. El president del Consell Comarcal, Jordi Girona, li va presentar el projecte de creació d’una Agència de Desenvolupament Econòmic Comarcal.
Es tracta d’una iniciativa que vol impulsar el Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona i que respon a la filosofia del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès en la mesura que planteja un desenvolupament proposat des del territori, entenent aquest territori com un sistema socioeconòmic producte de les interaccions entre agents econòmics, tècnics, socials i institucionals.

La proposta del Consell Comarcal és gestionar i dinamitzar el desenvolupament econòmic segons un model de concertació, coordinació i corresponsablització entre les administracions, les empreses i els agents socials (sindicats, organitzacions empresarials, etc.).

Així, mitjançant consensos, compromisos i acords de cooperació es podrien dur a terme projectes comarcals que altrament no serien factibles (econòmicament, tècnicament o políticament).
La futura Agència de Desenvolupament Econòmic Comarcal tindria com a àmbits d’actuació: el desenvolupament estratègic de la competitivitat i l’estructuració del territori; la dinamització sectorial, la promoció de l’esperit emprenedor, el suport a les empreses, el desvetllament de noves activitats emergents, la millora de l’ocupabilitat i l’accés dels ciutadans a les actuacions que es duguessin a terme en el marc de l’economia social (cooperativisme i/o autoocupació), l’impuls de polítiques d’igualtat d’oportunitats en el mercat de treball, etc.

L’Agència seria un referent per a les polítiques de desenvolupament que la resta d’administracions duguessin a terme en l’àmbit de la comarca. Una de les administracions a qui es demanaria una col·laboració més estreta és el Departament de Treball de la Generalitat, en la mesura que es podrien coordinar les polítiques d’ocupació per adaptar l’oferta i la demanda a les necessitats del territori i impulsar les polítiques d’igualtat.
Mar Serna, consellera de Treball de la Generalitat, va mostrar la seva conformitat amb la proposta de col·laboració del Consell Comarcal i va afirmar que el seu departament està molt interessat a donar suport als projectes que es presentin i que responguin a les prioritats i a les noves necessitats d’ocupació de les persones i de les empreses.

Accions concretes
Després de la reunió de treball amb el Govern del Consell Comarcal, la consellera va informar en roda de premsa sobre les actuacions dutes a terme pel Departament de Treball a l’Alt Penedès com ara programes de desenvolupament local, programes experimentals en matèria d’ocupació, programes de qualificació professional, programes mixtos de formació i treball, plans d’ocupació i programes d’orientació professional.
Segons Serna, el Departament de Treball ha promogut 361 llocs de treball a la comarca, així com la formació i assessorament de prop de 3.800 persones a l’atur en els anys 2008 i 2009. Aquestes actuacions han suposat una inversió per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de més de 9 milions d’euros.
Mar Serna també va declarar que des de la Generalitat es fa el màxim possible per evitar el tancament d’empreses però que, molts cops, el tancament és inevitable.

També et pot interessar

Comentaris