L’equip de govern de Vilafranca proposa una inversió de deu milions d’euros

27/05/2009 - 10:41h

La proposta de pressupost de CiU de cara al 2009 compta amb una inversió de 9,8 milions d’euros dels quals 8,9 milions estaran finançats íntegrament per subvencions, impostos i taxes i els 900.000 euros restants per la venda de pisos de protecció oficial.
En total, el pressupost consolidat de Vilafranca del Penedès per aquest 2009 seria de 53 MEUR, front als 57 MEUR que preveia l’antic equip de govern socialista.
Menys externalització
El regidor d’Hisenda ha avançat que es pretenen reforçar àrees com l’acció social, els serveis a les persones i l’ocupació. A més a més, es vol externalitzar menys els serveis i així no haver de fer despeses innecessàries pagant “per exemple arquitectes de fora si els projectes ens els poden fer els que tenim ja a la casa”.
Algunes de les inversions incloses en la proposta de pressupost per al 2009 són les següents: les obres a la nova rambla de Sant Francesc amb un import d’1,7 MEUR, que estarà subvencionat pràcticament al 100% per la Diputació de Barcelona i un tant per cent també per SABA. Aquesta inversió permetrà fer la nova rambla, inclós el lateral del Casino, la Font dels Alls i allargar la illa de vianants fins al carrer Sant Bernat i el Museu.
A més a més, hi ha una aportació de 400.000 euros per a la construcció del museu del vi, 800.000 euros per a invertir en la via pública, 1,25 MEUR per a la millora de la xarxa d’aigua i clavegueram, una partida de 300.000 euros per a fomentar la participació ciutadana amb l’objectiu que els propers pressupostos siguin ‘participatius’, com demana la CUP.
També hi haurà 3 MEUR per al foment de l’ocupació, quasi 3,5 MEUR per a la construcció d’habitatge de protecció oficial i 30.000 euros per a la instal·lació d’una xarxa Wi-Fi (sense fils) bàsica de Internet per a tothom.
També hi ha prop de 700.000 euros d’inversions incloses en el programa de la Llei de barris de l’Espirall com ara el projecte del mercat de la Pelegrina, del centre cívic o de la biblioteca, a més d’altres arranjaments.
Ajuts per a les persones
Així mateix, CiU ha decidit no incloure cap ingrés en el pressupost per al 2009 per venda o alienació de propietats o terrenys i només compta ingressar 900.000 euros en impostos de construccions.
Així, la proposta pressupostària del nou govern preveu, d’entrada, la reducció en prop de 500.000 euros de la despesa en béns corrents i de serveis, demanant un esforç a tots els serveis de l’Ajuntament i eliminant en el possible la despesa en contractes i serveis externs. S’augmenta de manera important la despesa en l’Àrea de Serveis a les Persones en tot allò que fa referència a ajuts a les famílies, ajuts a les persones amb necessitats especials, serveis a la gent gran i a les persones dependents, i programes de foment a la ocupació de persones en atur.
Més inversió?
Pel que fa a la inversió, tot i la disminució d’ingressos i no fer servir el recurs de la venda de terrenys, l’actual equip de govern es planteja una inversió de prop de 10 milions d’euros, la més alta dels darrers anys, “excepte la de l’any passat que es volia finançar amb una venda de terrenys que no es va produir. Si no tenim en compte les inversions finançades amb aquesta venda, portarem a aprovació un pressupost amb la inversió més alta que mai ha fet l’Ajuntament de Vilafranca” ha afirmat el regidor d’Hisenda que va cloure dient “així, no és cert que la nostra proposta rebaixi a la meitat les inversions sinó al contrari”.

També et pot interessar

Comentaris