L’assemblea de l’IEP ratifica la voluntat de consolidar-se com la institució cultural de referència del Penedès

20/03/2024 - 10:41h

Al llarg del 2023 l’Institut d’Estudis Penedesencs va organitzar 64 activitats amb l’assistència de 1.700 persones.

La 47ena Assemblea de l’Institut d’Estudis Penedesencs celebrada a Olivella va ratificar la voluntat de seguir sent la institució cultural de referència del Penedès, d’acord amb el seu àmbit i temàtiques d’actuació que abasten tot el Penedès i totes els àmbits acadèmics i científics.

La secretària de l’IEP, Maria Teresa Sadurní, va explicar la Memòria d’activitats de l’entitat al llarg del 2023 que va ser aprovada per l’assemblea. A mode de resum assenyalava que “al llarg de l’any 2023 l’IEP ha realitzat 64 activitats (conferències, exposicions, sortides, excursions, debats, jornades, seminaris, …) en diversos municipis penedesencs a les quals han assistit unes 1.700 persones i s’han activitat convenis de col·laboració amb 28 ajuntaments.”

La tresorera, Àngels Parés, va informar dels comptes del 2023, en els que l’IEP ha consolidat la seva solidesa econòmica i equilibri pressupostari. També va parlar dels ingressos de l’IEP que es resumeixen en les quotes dels socis (35%), ajuntaments i consells comarcals (25%), Diputacions, Generalitat i Estat (33%) i patrocini privat (7%). Finalment, es va presentat el pressupost pel 2024 fixat en 54.800€.

El President de l’IEP, Ramon Arnabat, va fer una valoració de la tasca de la Junta que va entrar l’abril del 2022 i i es va centrar en les línies d’actuació de futur: millorar la participació dels socis a l’entitat, aconseguir el reconeixement institucional i civil de l’IEP com a institució cultural de referència del Penedès, augmentar la participació dels joves a l’entitat i donar més visibilitat a la tasca de l’IEP.

A continuació de l’Assemblea Ordinària, es va celebrar una Assemblea Extraordinària amb l’objectiu d’adaptar els Estatuts de l’IEP a la realitat actual. Aquesta actualització passa per tres punts: 1) L’IEP es defineix coma institució cultural i científica, 2) el seu àmbit d’actuació passa a ser el de la Vegueria del Penedès i 3) els seus àmbits d’actuació s’amplien:

Són finalitats de la Institució cultural, la investigació, l’estudi i la divulgació de la història, l’art, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la geografia, l’arqueologia, la bibliografia, les ciències naturals, el patrimoni natural, el patrimoni material i immaterial, les ciències socials, la memòria democràtica i d’altres que es considerin oportunes dins l’àmbit d’actuació de l’Associació. Així mateix, com l’assessorament expert, col·laboració i participació en el mateixos àmbits amb les diferents Administracions Públiques quan aquestes ho sol·licitin.

També et pot interessar

Comentaris