La factura energètica de Sant Sadurní es dobla en tres anys

(FOTO: PEXELS)
20/01/2023 - 19:16h

Per a aquest 2023, l’Ajuntament ha incorporat al pressupost una despesa prevista de més d’1,2 milions d’euros

L’increment de la factura energètica no només ha tocat les llars catalanes, sinó que també afecta de valent les finances dels ajuntaments. Molts municipis han duplicat, i fins i tot triplicat, la factura energètica els darrers dos anys, cosa que els ha obligat a disminuir les inversions en altres àmbits.

Sant Sadurní és un dels municipis que ha multiplicat per dos l’import dels pagaments en concepte d’energia. En tres anys la inversió per aquests conceptes s’ha incrementat exponencialment, i s’espera que aquest 2023 els imports encara siguin més elevats.

Amb xifres a la mà, si se sumen les factures de les diferents fonts energètiques que usa habitualment el municipi, el 2020 Sant Sadurní va pagar uns 647.300 euros. El 2021, la despesa es va enfilar fins als 653.900 euros, i un any més tard –amb l’increment desmesurat dels preus de l’energia per la guerra d’Ucraïna– el cost previst dels subministraments va ser de 786.500 euros. A més, a final del passat exercici, es van haver d’afegir 200.000 euros extres per poder fer front als pagaments. Per a aquest any, Sant Sadurní ha pressupostat una inversió de més d’1,2 milions d’euros per costejar l’energia, els quals comporten gairebé 600.000 euros més que fa tres anys.

Leds per abaratir costos

Si es mira quina és la font energètica que més s’ha incrementat de cost, és la biomassa. El 2020, el consistori va invertir 71.500 euros per fer funcionar la caldera municipal, mentre que per a aquest any es preveu que la despesa superi els 196.000 euros. Segons Carles del Amor, aquesta pujada es deu a la negociació d’un nou contracte pel servei, que se signa a preu fix al termini de cada acord.

També ha estat exponencial la pujada de la factura del gas, que gairebé s’ha quadruplicat en tres anys. Entre el 2020 i el 2022 l’increment del cost del subministrament ha estat de 98.200 euros, passant dels 71.500 euros fa tres anys a 146.000 l’exercici anterior. L’Escola La Pau és la que més usa aquest tipus d’energia, ja que l’IE Jacint Verdaguer i les instal·lacions de la piscina municipal utilitzen, bàsicament, la caldera de biomassa.

L’energia elèctrica, tot i ser la que més cost té per al consistori sadurninenc, és la que –percentualment– menys ha incrementat la seva despesa. L’any 2020 es van pressupostar 528.000 euros per costejar el preu de la llum, mentre que per a aquest any l’Ajuntament calcula que se’n gastarà uns 782.000. Bona part d’aquesta contenció es deu a la substitució de l’enllumenat municipal, que els darrers anys s’ha dotat de llums led. “Sense aquesta inversió, la factura energètica s’hauria duplicat”, ha assegurat Carles del Amor.

Comentaris