Dimarts comença la matriculació a Primària i ESO per al curs 2022-2023

Pla detall del passadís d’una escola
16/06/2022 - 15:17h

Per al curs vinent hi ha 394 places per als infants que comencen P-3, mentre que per als de 1r d’ESO són 554

L’Oficina Municipal d’Escolarització ha fet públiques les llistes d’admesos als centres escolars de primària i ESO per al curs 2022-2023. El període de matriculació comença aquest dimarts i s’allarga fins al 29 de juny.
A P3, l’oferta és de 394 places repartides en 18 grups. Com que hi ha menys infants de P3, es reduiran les ràtios a 20 alumnes per grup en els centres públics, mentre que es mantindran a 25 alumnes en els concertats. D’aquesta oferta de places se n’han assignat 369, i un 87,5% de l’alumnat podrà anar al centre triat en primera opció.


Pel que fa al 1r curs de l’ESO, l’oferta de places és de 554, repartides en 25 grups entre públics i concertats. En total, s’han assignat 551 places i d’aquestes, un 91,3% poden accedir al centre sol·licitat en primera opció. Cal destacar que el nombre de places per al curs vinent representen 120 més que l’any passat. Es tracta, doncs, de la generació més nombrosa escolaritzada a Vilafranca, a causa de la punta de naixements que es va donar l’any 2010.


Pel que fa a la resta de nivells, de P4 a 6è de primària hi ha hagut un total de 91 sol·licituds, de les quals se n’han pogut atendre 31. La resta són bàsicament sol·licituds de canvi de centre d’alumnat que ja està escolaritzat i demana una plaça per a un centre i un nivell per als quals no hi ha places vacants. I per als nivells de 2n a 4t d’ESO s’han rebut 52 sol·licituds, de les quals se n’han pogut atendre 20 i la resta no s’han pogut assignar per les mateixes raons que en el cas anterior.


En virtut del decret del procediment d’admissió als centres, el Servei d’Educació de Catalunya ha introduït diversos canvis en el procés de preinscripció i matrícula. Un d’ells és l’increment de la detecció d’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals.


A Vilafranca, l’oferta definitiva per al curs vinent recull que la reserva de places per a alumnat amb necessitats educatives específiques tant a P3 com a 1r d’ESO és de 5 per grup. Pel que fa a la detecció, a P3 se n’han detectat 92 (un 24,9% de l’alumnat assignat) i a 1r d’ESO, 89 (un 16,1% de l’alumnat assignat).

També et pot interessar

Comentaris